RocaSalvatella i el Centre Easy treballen en un programa que respon als comentaris dels clients

13 - 09 - 2014

El Centre Easy Innova treballa amb la consultoria RocaSalvatella en I+D COSO, un projecte per crear un social CRM intel·ligent, és a dir, un programa capaç de donar una millor atenció al client a través d'una resposta automàtica als seus comentaris publicats a les xarxes socials. La iniciativa, fruit de l'interès de RocaSalvatella per contribuir en l'àmbit de la investigació universitària, es presenta com la solució per ordenar la informació desestructurada que aporten les xarxes socials i podrà recollir els comentaris, dubtes o queixes generats pels clients de les marques i donar una resposta automàtica, tenint en compte els aspectes semàntics i opinions subjetives. Tot i que encara es troba en fase d'elaboració, COSO ja ha despertat el l'interès de diversos mitjans de comunicació como ara El Mundo, capçalera que li dedica un article a la secció de "Innovadores".