Article relacionat

Accedeix a les nostres publicacions

Visual Storytelling, un repte per als directors de comunicació europeus

16 - 07 - 2014

Ho diuen els experts, ho demanda l’audiència. La saturació dels missatges comercials, la ineficàcia dels formats fixes i la creixent expansió del món digital ha convertit el Visual Storytelling en el futur de la comunicació corporativa. Aquesta és la principal conclusió de la última edició de l’European Communication Summit, celebrada a Brussel·les el 10 i l’11 de juliol i a la qual ha assistit RocaSalvatella.

Canvi de paradigma en la comunicació

L’European Communication Summit, espai de debat de referència pels directors de comunicació europeus, ha comptat amb la participació de companyies com Coca-Cola, Nestlé, Lego o reputats mitjans de comunicació com The Huffington Post. Tots ells van compartir les seves estratègies i visió de futur en l’àmbit de la comunicació i van apuntar els reptes i les línies de treball que dominaran el sector en els propers anys.

A la imagen, Jimmy Maymann, CEO del Huffington Post.

 

Les seves reflexions van ser, en aquest sentit, unànimes: una de les prioritats dels directors de comunicació en la nova era digital ha d’orientar-se a focalitzar els esforços en construir relats entorn de les organitzacions i compartir aquestes històries amb les seves audiències, generant contingut de valor i de qualitat.

Un canvi de paradigma que respon al poder transformador del fet digital. La xarxa ha significat un creixement exponencial dels continguts disponibles, els mitjans de comunicació convencionals han perdut audiència, les xarxes socials ofereixen una interessant segmentació del públic, la gent cada cop comparteix més coneixement i la tecnologia permet una major interacció amb els targets.

En poques paraules, cada cop és més crític produir continguts interessants, susceptibles de viralitzar-se a les xarxes socials, que entretinguin i aportin valor i que no es circumscriguin a un missatge purament comercial i publicitari. I el vídeo és, en aquest context, el millor format per transmetre missatges a l’audiència. El 2017, el vídeo significarà el 69% del tràfic a Internet segons un estudi publicat per Cisco, líder mundial en solucions de xarxes. Per la seva part, la consultora Nielsen assegura en un dels seus últims informes que el 64% dels especialistes en marketing creuen que el vídeo acabarà per dominar les seves estratègies. Unes xifres que posen de relleu el paper central que jugarà el format audiovisual en el futur del Content Marketing.

Coca Cola, Lego i The Huffington Post

Per a Jimmy Maymann, CEO de The Huffington Post, convertir les marques en sales de redacció és clau. Tal i com va explicar Maymann en la ponència inaugural del congrés, la creació del programa de live streaming Huffington Live, http://live.huffingtonpost.com, és la resposta “al notable increment de les visualitzacions de vídeos online”, una iniciativa que demostra la vocació de The Huffington Post per treballar en la innovació entorn del format audiovisual.

Per la seva part, Patrick Kammerer, director de comunicacions i assumptes públics de Coca Cola a Alemanya, va explicar en el marc del congrés que el web corporatiu de la companyia va quedar obsolet atès que no  tenia en compte l’Storytelling i no permetia la integració amb la resta de canals. Així va néixer el 2012, Coca Cola Journey, http://www.coca-colacompany.com/, una revista corporativa digital focalitzada en el contingut i que pretén aportar tota la informació que contenia l’antiga web però connectant d’una forma molt més potent amb els seus públics. Per això, implica la integració total amb tots els canals. En aquest cas, l’aposta pel Content Marketing es complementa, a més a més, amb un canal propi de televisió. 

A la foto, Patrick Kammmerer, director de comunicacions i relacions públiques de Coca-Cola Alemanya.
 
 
Lego és una altra de les marques que també compta amb el seu propi canal de TV. El seu director de Content Marketing, Social Media and Search, Lars Silverbauer-Andersen, va explicar a l’European Communication Summit que entre les seves àrees de responsabilitat figura l’Online Video, fet que denota la importància que la companyia atribueix a aquest àmbit.

Un altre cas d’èxit molt il·lustratiu en aquest camp i que va ser referenciat durant el congrés és l’estratègia de màrqueting de continguts de Red Bull, companyia que genera grans quantitats de vídeos per a la seva emissió a la televisió http://www.redbullmediahouse.com/

A mode de conclusió, l’European Communication Summit va posar de relleu que no són solament les empreses de gran consum les que centren els seus esforços en la construcció de relats a través del format audiovisual. Institucions como Oxford University prioritzen la  generació de  contingut en vídeo per despertar vocacions i captar estudiants en disciplines com les ciències de l’enginyeria https://www.youtube.com/watch?v=qJ5KlfftB0M 

La responsable de comunicació estratègica d’aquesta universitat, Carolyne Culver, va explicar que Oxford University treballa per a fomentar la creació de material audiovisual per part dels seus públics (estudiants, professors…) i difondre’l a través de plataformes com iTunes University o Youtube, entre d’altres: http://www.ox.ac.uk/itunes-u/making-audio-and-video.

A més a més, es constata que l’ús del vídeo online és cada dia més sofisticat i companyies como General Electrics o institucions com Bill and Melinda Gates Foundation o la Casa Blanca ja han començat a experimentar amb curts a Vine i Instagram.

En definitiva, el Visual Storytelling és una de las claus més valuoses quan es tracta de garantir que els continguts corporatius es converteixin en la millor arma per aconseguir el posicionament i notorietat de marca desitjats. Les dades ho proven i cada cop comptem amb més casos d’èxit que ho corroboren. Youtube rep avui més de mil milions de visites úniques al mes (només superat per la xarxa social Facebook) i, als EUA, el 73% de las organitzacions B2B compten amb un professional encarregat de supervisar l’estratègia de Content Marketing, segons les xifres de Content Marketing Institut.  

 

*El congrés. L’European Communication Summit és una conferencia anual que es celebra a  Brussel·les i compta amb els professionals europeus de referència del sector. Els participants provenen d’àmbits tan dispars com l’empresa privada, la política, el món de l’associacionisme i els mitjans de comunicació. Més de 60 professionals comparteixen els seus coneixements durant el congrés. Els participants tenen l’oportunitat de debatre sobre estratègies, eines, mètodes i casos d’èxit en el camp de la comunicació corporativa, les relaciones públiques i la comunicació política. L’esdeveniment està organitzat per l’European Association of Communication Directors (EACD) i Communication Director, una revista adreçada als professionals de la comunicació. Podeu trobar més informació a la seva pàgina web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article relacionat

Accedeix a les nostres publicacions