Accedeix a les nostres publicacions

Tendències tecnològiques per al 2014

10 - 02 - 2014

L’imparable procés de innovació tecnològica aporta, any rere any, novetats que transformen el nostre entorn a un ritme trepidant. El llistat que detallem a continuació és una selecció d’aquelles innovacions que, al meu parer, seran molt rellevants i marcaran el desenvolupament del sector al llarg d’aquest 2014. Però l’any no ha fet sinó començar i, de ben segur, assistirem sorpresos a les impredictibles propostes que puguin emergir en els propers mesos. De moment, repassem aquelles novetats que presenten una clara vocació renovadora i s’albiren com les tendències més punteres:

Wearable computing. L’esperat llançament comercial previst per 2014 de les Google Glass, juntament amb la proliferació de rellotges i polseres connectades, popularitzaran la denominada computació portable. D’acord amb la consultora Gartner, el mercat de les aplicacions i serveis relacionats amb la wearable computing haurà assolit els 96.000 milions de dòlars l’any 2015. Un mercat en alça que afectarà no només aquelles empreses dedicades a la comercialització dels dispositius sinó també sectors com ara el de la salut, la seguretat, etc.     

Real Time Bidding. La publicitat online segueix creixent en termes globals. A mesura que el mercat madura i la tecnologia avança, el sector es sofistica. En aquest sentit, la compra programàtica de publicitat online (RTB) implicarà una profunda transformació del sector. Al llarg de 2014, la compra programàtica es consolidarà atenyent, d’acord amb les previsions de eMarketer, més de 4.560 milions de dòlars en inversió.  

Native advertising. Una altra de les novetats més importants en el món de la publicitat i el màrqueting digital serà l’impuls que previsiblement experimentarà la denominada publicitat nativa; és a dir, la integració de la publicitat dins dels propis continguts, que creixerà ràpidament en el sector editorial. Només als EUA, eMarketer estima que la inversió en publicitat nativa arribarà als 2.850 milions de dòlars enguany.

OTT mobile messaging. Actualment, existeixen entorn de 1.000 milions d’usuaris de missatgeria mòbil al món i les estimacions de consultores com ara Ovum preveuen que, enguany, aquesta xifra es dupliqui fins a superar els 2.000 milions. Aplicacions com WhatsApp, amb més de 350 milions d’usuaris mensuals actius; Line, amb 300, o Wechat, amb 270, han tingut un impacte indiscutible en el món de la comunicació a través dels dispositius mòbils. Fins ara, però, l’ús d’aquests serveis en altres àmbits ha estat gairebé inexistent. Tot i així, les previsions apunten, que al llarg d’aquest any, augmentarà notablement l’ús de la missatgeria mòbil vinculada al màrqueting i al ecommerce. Vinculat a aquests serveis i aplicacions, s’estendrà  el concepte de Presicion Moments Marketing on la geocalització i l’oportunitat del moment d’interacció amb l’usuari milloraran l’eficàcia del màrqueting digital.

bitcoin
Els diners virtuals es generalitzaran com a moneda per a diferents tipus de transaccions
bitcoin

Diners virtuals. La utilització de diners virtuals es generalitzarà com a moneda d’intercanvi en diferents tipus de transaccions. Durant els darrers mesos, des de la Reserva Federal fins al Banc Central Europeu han insistit en destacar el fenomen relatiu a l’alça del Bitcoin, que s’ha convertit en un model pioner de diner digital basat en els patrons descentralitzats P2P i que, per tant, no requereix del suport d’un banc central. Atès que el Bitcoin encara es troba en una fase molt inicial, més aviat d’experimentació, és difícil de preveure si ens trobem davant del Napster del sistema financer o d’una moda passatgera com ara Secondlife. Sigui com sigui, el Bitcoin coparà bona part del debat en relació a les tendències digitals d’aquest 2014.

Alternatives a las cookies. Els canvis legislatius i el control per part dels usuaris estan empenyent empreses com Google a buscar alternatives a les cookies. Segons les dades recollides en una entrevista realitzada per Opentracker, el 40% dels usuaris bloquegen cookies de tercers. 

Canvi dels hàbits de cerca. L’inqüestionable èxit de les xarxes socials està transformant ràpidament els hàbits de cerca online entre els usuaris. El creixement experimentat pel que fa al tràfic de cerques relatiu a les 5 principals xarxes socials és del 111%.

Chieff Data Officer. La necessitat de les empreses d’orientar els seus negocis cap a la captació i la comercialització de les dades impulsarà la demanda d’aquest tipus d’experts dins les organitzacions. Gartner ha identificat fins a 100 grans empreses que ja disposen d’un CDO, el doble que l’any passat.

Protecció de privacitat. El cas Snowden està provocant que els usuaris siguin més conscients de la seva vulnerabilitat i, d’acord amb l’enquesta realitzada per Com Res, el 79% demanden més serveis d’encriptació i protecció de la privacitat a la xarxa.

Drones. Malgrat que els avions no tripulats s’han donat a conèixer en la seva aplicació militar, el seu ús comercial augmentarà considerablement en molts altres sectors. Actualment, el mercat vinculat  a avions no tripulats mou 5.300 milions de dòlars anuals, tot i que aquesta xifra podria duplicar-se al llarg de la pròxima dècada.   

Pots descarregar la Taula de Tendències 2014 a través de l'enllaç següent.

Accedeix a les nostres publicacions