RocaSalvatella i Telefónica publiquen el primer informe sobre Big Data i turisme centrat en Madrid i Barcelona

28 - 05 - 2014

RocaSalvatella i Telefónica han publicat el primer informe sobre turisme realitzat a Espanya a partir de dades obtingudes de l’activitat digital i centrat en les ciutats de Madrid i Barcelona. Genís Roca, soci fundador i president de RocaSalvatella; Kim Faura, director de Telefónica a Catalunya y Pablo Rodríguez, director del Centre de Telefónica I+D a Barcelona, van donar a conèixer el passat 27 de maig l’estudi, realitzat a partir de l’activitat electrònica de turistes estrangers anònims.

L’informe “Big Data i turisme: nous indicadors per a la gestió turística”, elaborat per RocaSalvatella i Telefónica significa posar a l’abast de la indústria turística espanyola una eina metodològica per analitzar i conèixer millor el sector. L’anàlisi de grans paquets de dades anònimes ofereix informació detallada sobre l’usuari i les seves preferències durant la seva estada. Es tracta d’un informe que posa de relleu las grans oportunitats que aquesta metodologia basada en el Big Data ofereix pel que fa a la millora i la gestió dels negocis que operen en aquesta indústria.

Dades anònimes de mòbils i targetes de crèdit

L’informe posa a prova la capacitat i utilitat de l’anàlisi de dades electròniques per al sector hoteler. Per això, reuneix i encreua les dades de dues empreses diferents: Telefónica Mòbils Espanya i BBVA. La primera ha facilitat les dades sobre l’activitat dels terminals estrangers que van utilizar la infraestructura de Telefónica durant el període comprès entre el 7 i el 21 d’octubre de 2012 a Madrid i a Barcelona; i  BBVA, els pagaments electrònics realitzats per targetes estranjeras transmeses per la xarxa de terminals del banc durant el mateix període i des de les mateixes ciutats.

Les conclusions extretes han estat generades a partir de dades anonimitzades, agregades i posteriorment extrapolades mitjançant un procés estadístic per tal d’assegurar la seva completa dissociació. Un procés realitzat de conformitat amb la LOPD 15/1999 i el seu reglament de desenvolupament RD 1720/2007, així d’acord amb la Llei General de Telecomunicacions Llei 32/2003, de manera que es garanteix que cap individu pugui ser identificat a partir de les dades que s’han utilitzat, assegurant i preservant d’aquesta manera la privacitat dels usuaris.

 

Informació més fidedigna i rellevant

Fins ara, la major part dels estudis existents sobre turisme a Espanya es basen en enquestes i entrevistes. Això significa que, en general, el sector no disposa de dades reals dels turistes. L’enfocament innovador d’aquest estudi aporta dades basades en accions reals dels visitants i no en enquestes.

La utilizació de l’anàlisi del Big Data ha permès obtenir informació sobre l’origen dels visitants, sobre el gruix d’aquells que trien Madrid, Barcelona o ambdues ciutats, sobre la duració de l’estada per països, sobre les zones de preferència pel que fa a l’allotjament i sobre la despesa mitjana i la despesa acumulada al llarg de tota l’estada.

Tot i que les conclusions que es presenten no recullen dades absolutes i es basen en un període temporal massa breu per establir patrons relatius al comportament i preferències dels visitants apunten, a mode orientatiu, certes tendències que poden resultar molt interessants per al sector turístic.

Ciutat predilecta, temps d’estada i hotels

Durant el període analitzat, els principals turistes que van visitar Barcelona i Madrid eren francesos, italians o britànics. Aquestes tres nacionalitats van significar el 50% del total de les visites i no és fins a la novena posició que apareix un país no comunitari, en aquest cas els Estats Units. Pel que fa a les preferències dels propis visitants, argentins, brasilers i portuguesos van triar prioritàriament Madrid, mientre que els turistes dels països nòrdics van optar per Barcelona. Només el 4% dels turistes van visitar tant Madrid com Barcelona.

L’estada mitjana va ser de 2,2 dies, però va augmentar un 20% en aquells casos en què el visitant arribava en dia laborable. A Barcelona, els turistes de Dinamarca, Noruega i Suècia van registrar un temps d’estada superior a la mitjana, mentre que a Madrid van ser els de Singapur, Índia i Arabia Saudita.

Les dades indiquen que els turistes procedents d’un mateix país poden tenir comportaments diferents segons la ciutat que visiten: l’Índia és un dels països els ciutadans del qual passen un temps d’estada superior a Madrid en comparació a Barcelona.

Més despesa a Barcelona

Durant el període analitzat, a Barcelona, els turistes van triar allotjar-se a Ciutat Vella, l’Eixample i Sant Martí, i també n’hi va haver que van optar per fer-ho fora de la ciutat, mentre que a Madrid van decidir-se principalment per la zona Centre.

S’observa que els hotels de 5* atreuen a asiàtics, russos, àrabs i suïssos. Els visitants europeus opten per hotels de 4*, a excepció de francesos, portuguesos i suecs, que prefereixen els hotels 3*. Brasil i Argentina són els únics països no europeos que trien hotels 3* o de categoria inferior.

Conseqüentment, el grup de països d’Orient Pròxim i la Índia van doblar la despesa relativa a l’allotjament respecte de la resta, mentre que argentins, francesos, portuguesos i brasilers van ser els turistes que menys diners van destinar a aquest concepte, malgrat que el 10% va pernoctar una setmana a Madrid o a Barcelona. La despesa diària en allojament va ser de 129 euros per nit, xifra a la que s’ha d’afegir uns altres 58,5 euros per persona i dia a través de targetes bancàries.

Els visitants que més diners van gastar durant la seva estada van ser, per aquest ordre, Singapur, Xina, Japó i Emirats Àrabs Units. Els que menys, Portugal, França, Suècia, Dinamarca i Argentina. A Barcelona, els turistes de la Índia i Singapur van ser els que menys van gastar i a Madrid els de Dinamarca, Noruega i Suècia. Potser, per aquest motiu, la despesa en allotjament és un 20% superior a Barcelona que a Madrid.

Aplicacions pràctiques i recomanacions per al sector hoteler

A partir d’aquestes dades, els autors de l’informe recomanen als gestors hotelers estratègies per tal d’augmentar la captació de clients, ubicar negocis en àrees turístiques o elaborar un producte més atractiu i focalizat. Com exemple, consideren necessari realitzar accions molt segmentades de captació a Francia, Itàlia, Regne Unit, Holanda i Portugal.

Els autors posen de manifiest el potencial de creixement del turisme procedent de països como Índia, Xina, Rússia i Brasil. Madrid té major potencial amb brasilers i xinesos, mentre que Barcelona el té amb els russos.

Per als hotels de 5* de Barcelona recomanen accions de captació als països de la Península Aràbica, Índia i Xina, i per als de 3* a França, països nòrdics, Brasil i Argentina. En el cas de Madrid, els hotels de més categoria haurien de focalizar-se en països com Estats Units d’Amèrica, Suïssa, Xina i Japó, mientre que els de 3* haurien d’adreçar-se a països propers com ara Francia, Itàlia i Portugal, però també a alguns de més llunyans com és el cas de Brasil, Argentina o Singapur.