“Show and not tell", o quan els continguts són el centre de la comunicació d'una marca

01 - 12 - 2015

Ricard Alonso, Mànager de Contingut Multimèdia de SEAT,  explica a l’equip de RocaSalvatella l’estratègia de continguts de la marca automobilística. Amb aquesta xerrada, RocaSalvatella posa en marxa ÀgoraRS un nou espai de debat  per intercanviar idees, coneixement i perspectives al voltant de la societat digital.