RocaSalvatella participa en les jornades organitzades per Iab a Colòmbia

15 - 09 - 2014

Borja Rius, consultor de RocaSalvatella a Llatinoamèrica, va oferir dues xerradas sobre el mercadeig davant el repte digital en el marc de les jornades divulgatives organitzades per l'associació Iab, entitat internacional sense ànim de lucre dedicada a fomentar la utilització i maximitzar l'efectivitat de la publicitat interactiva, i que van comptar amb la col·laboració de EAFIT, la Universitat de Caldas i el diari La Patria. Borja Rius va dividir les seves ponències, principalment, en tres grans blocs: què representa la digitalització a nivell social, quines conseqüències té aquesta transformació digital en els negocis i, finalment, quines oportunitats reals representa.    

En aquest sentit, Rius va partir del convenciment que la tecnologia digital és la única en la història de la humanitat que ha comportat una transformació tan completa i integral del món en què vivim. Va explicar que el fet digital ha soposat no només un canvi del sistema productiu sinó també dels sistemes i canals de transmissió del coneixement, així com en la nostra forma de viure i comunicar-nos.  Inicialment, la xarxa era una eina utilitzada exclusivament pels enginyers i aplicada al camp de les infraestructures de la comunicació. Anys després, les grans empreses amb prou recursos per costejar els serveis de tècnics en programació van crear les seves propies pàgines web a mode d'expositors dels productes i serveis que comercialitzaven. De l'Internet de les empreses vam passar a l'Internet social, garantitzant així l'accés de tots els ciutadans a Internet i possibilitant que tots ells poguessin tenir un espai a la xarxa. Avui, els experts assenyalen l'Internet de les coses, la connexió automàtica dels objetes a Internet amb serveis associats, com l'estadi futur d'aquesta evolució.

La revolució digital, doncs, ha transformat radicalment la societat, així com totes les àrees i departaments dels negocis. Tot i així, la adaptació dels agents empresarials al repte digital ha seguit camins diferents i ha tingut una evolución sovint desordenada. Borja Rius va presentar el document que ha elaborat RocaSalvatella i que permet analitzar amb perspectiva les diferents fases d'aquesta transformació. Una transformació que, per garantir el seu èxit, passa, principalment i per ordre, pels següents quatre estadis: la mecanització i optimització de processos, la gestió de la proliferació dels punts de contacte digitals amb els clients, el disseny de nous productes i el replantejament del model de negoci

Finalment, Borja Rius va exposar les noves oportunitats de negoci i els falsos plantejaments i tòpics que s'han estès recentment sobre la digitalització. El Big Data, la intermediació de sectors a la xarxa i el control de les nostres bases de dades són eines, perspectives i polítiques empresarials que poden aportar avantatges competitius i inclús determinar un canvi radical del model de negoci. Tot i així, va alertar Rius, cal romandre amb els ulls ben oberts per conèixer les dinàmiques i les característiques de la xarxa, un espai on els mitjans de comunicació tradicionals segueixen sent els agents determinants en la construcció de l'opinió pública, on la conversa cada cop és menys pública i tendeix a migrar a espais privats como Whatsapp, on allò important no és arribar el primer sinó ser el primer en fer-ho bé i on el valor de la interacció amb els nostres públics rau en la nostra capacitat d'establir-hi una major relació de confiança.  

Es pot consultar la conferència íntegra de Borja Rius en el següent vídeo i descarregar la presentació en aquest enllaç

  

A continuació i per a tots aquells que desitgin ampliar informació sobre la xerrada, referim aquest article periodístic i una crònica televisiva (41 min 20s) sobre la presentació realitzada per Borja Rius.