RocaSalvatella participa en l'elaboració de l'estudi “El Comercio Electrónico en Colombia” de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones

18 - 05 - 2017

La Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC), unitat adscrita al Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia, va publicar el passat 20 d'abril l'estudi "El Comercio Electrónico en Colombia, Análisis Integral y Perspectiva Regulatoria", en l'elaboració del qual va participar RocaSalvatella. 

L'estudi té com a objectiu entendre l'evolució i l'estat actual del comerç electrònic a Colòmbia per la identificació de les principals barreres que impedeixen la seva evolució i dissenyar accions concretes per superar-les. 

Per l'elaboració del document, es van realitzar enquestes telefòniques a tot Colòmbia, entrevistes en profunditat als actors més importants del sector i anàlisi de casos d'èxit en l'àmbit internacional per fomentar el comerç electrònic. 

Algunes de les principals troballes de l'estudi són: 

  • La falta de confiança i el temor en l'entrega de dades personals o financers són les principals causes per les quals els colombians s'abstenen de comprar a través d'Internet 

  • La freqüència de realització d'activitats relacionades amb el comerç electrònic és esporàdica, els usuaris gasten quantitats menors als 500.000 COP (160 €) i principalment utilitzen com a mitjà de pagament targetes de crèdit. 

  •  El 85,8% dels enquestats asseguren utilitzar el seu mòbil com a dispositiu preferit per accedir a Internet, mentre que els serveis o aplicacions més utilitzades són les de missatgeria i xarxes socials. 

Fruit de l'estudi, la CRC va recomanar definir una política pública per al desenvolupament del comerç electrònic, dissenyar i executar accions per a la generació de confiança en els ciutadans, així com la creació de la Coalició Nacional del Foment i Desenvolupament del Comerç Electrònic, la qual estarà formada per actors tant del sector públic com del privat. 

L'estudi complet es pot trobar en el següent enllaç: http://bit.ly/CRC_Estudio