8 competències digitals per a l'èxit professional

11 - 04 - 2014

El model de competències que exposarem és un model basat en l'experiència. Reuneix les 8 competències bàsiques que a RocaSalvatella considerem que un professional ha d'adquirir i desenvolupar per afrontar el procés de transformació digital actual. Individualment ens fan millors professionals. Aplicades sobre el conjunt d'una organització produeixen un gran impacte. Ens permeten afrontar amb èxit el repte digital de manera col·lectiva.

En última instància, totes han d'estar orientades a resultats. Mirar cadascuna de les 8 competències amb el prisma de l'orientació als resultats les transforma en eines de negoci poderoses i en competències imprescindibles per a qualsevol professional del segle XXI.

  1. Coneixement digital: Capacitat per gestionar professionalment i personalment l'economia digital.
  2. Gestió de la informació: Capacitat per buscar, obtenir, avaluar, organitzar i compartir informació en contextos digitals.
  3. Comunicació digital: Capacitat per comunicar-se, relacionar-se i col·laborar de forma eficient amb eines i entorns digitals.
  4. Treball en xarxa: Capacitat per treballar, col·laborar i cooperar en entorns digitals.
  5. Aprenentatge continu: Capacitat per gestionar l'aprenentatge de manera autònoma, conèixer i fer servir recursos digitals, mantenir i participar en comunitats d'aprenentatge.
  6. Visió estratègica: Capacitat per comprendre el fenomen digital i incorporar-lo a l'orientació estratègica dels projectes de l’organització.
  7. Lideratge en xarxa: Capacitat per dirigir i coordinar equips de treball distribuïts en xarxa i en entorns digitals.
  8. Orientació al client: Capacitat per entendre, comprendre, saber interactuar i satisfer les necessitats dels nous clients en contextos digitals.

La transformació digital no és un tema tecnològic, sinó una qüestió de visió, estratègia, cultura organitzativa i redisseny de processos.És ser capaços de superar amb èxit el repte de la gestió del talent en temps de xarxes. Aquí rau la importància dels professionals i del seu desenvolupament professional, i el paper protagonista que han d'exercir els equips directius en l'impuls inicial, en el suport posterior i en el manteniment d'aquesta transformació. La transformació digital és una responsabilitat compartida, però sobretot és responsabilitat dels equips directius adquirir un compromís ferm a l'hora d'impulsar el desenvolupament intern de la cultura digital i d'aquestes competències digitals. El desafiament digital exigeix a les organitzacions que desenvolupin una nova cultura empresarial recolzada sobre un conjunt de noves competències caracteritzades pel paper protagonista de l’entorn digital i que es duen a terme a través de la col·laboració i la construcció de xarxes.

Digital, global, connectat i canviant

[1]   VIVIM EN UN MÓN DIGITAL

Igual de digital que d’analògic. No hi ha dos mons separats. Tots dos s'entrellacen i es creuen. Se superposen i es barregen fins a conformar una sola realitat. En l'àmbit de les organitzacions només té sentit parlar, com sempre, de creació de valor i objectius de negoci, però ara cal fer-ho en un entorn en què tot el que és digital té un gran impacte. La digitalització està transformant la societat mitjançant la generació de nous reptes i oportunitats de negoci. I encara que sembli mentida, estem tan sols al començament del procés. Amb prou feines han passat 20 anys des que les primeres empreses van començar a utilitzar Internet. Primer com una eina que permetia fer algunes de les coses de sempre de manera lleugerament diferent. Lentament, el fenomen ha crescut i s’ha convertit en essencial. Des del 1994 fins al 2004, assistim a una expansió accelerada de la xarxa impulsada des d'empreses i institucions. Els primers webs eren llocs plans, amb poca profunditat i interactivitat nul·la. Es limitaven a ser catàlegs de productes i serveis en un nou suport. Amb el descens dels costos d'accés i la universalització de la connectivitat, l'entorn econòmic i social s’ha digitalitzat a poc a poc. Cap al 2004 la xarxa es va fer social, les empreses van enfocar-se cap a aquest nou Internet social. Molts processos i tecnologies de gestió empresarial es van convertir en socials. Avui dia, qualsevol persona pot publicar un vídeo, editar una foto, escriure un post, comentar un producte o recomanar un servei.

Som agents cada vegada més actius en l'ús de la xarxa per resoldre els nostres temes, informar-nos, aprendre, expressar les nostres opinions, voler ser escoltats, tinguts en compte i respectats. Ja hi ha prop de 4.000 milions de persones amb accés a la xarxa, amb una capacitat de comunicació que no s’havia vist mai. La conversa és rellevant, la informació i el coneixement es multipliquen, els mercats es modifiquen i a cada moment sorgeixen noves oportunitats de negoci. Acceptar la transformació digital significa assumir que hem canviat per sempre la forma en què ens comuniquem, ens informem, treballem, ens relacionem, estimem o protestem. En l'àmbit empresarial tenen avantatge els professionals i les organitzacions que han integrat millor tots dos mons fins a convertir-los en un de sol. Ja és evident que les organitzacions que han incorporat les lògiques digitals són més competitives, obtenen més beneficis financers i superen les seves homòlogues menys digitals almenys en tres àmbits clau: ingressos, rendibilitat i valoració al mercat. De fet, alguns estudis afirmen que les organitzacions digitals són un 26% més rendibles de mitjana que les seves competidores menys digitals.

[2] GLOBAL I HIPERCONNECTAT

Els mercats són globals, les organitzacions i els negocis són globals, els professionals són globals. Ser global s'ha convertit en habitual i proper. El món digital ha apropat el que era distant, ha barrejat el que era divers i ha donat visibilitat al que era perifèric. La globalització i el fenomen digital han fet més rellevants que mai l’esfera local, els contextos, les diferències, els nínxols de mercat, l'especialització i la llarga cua. A la globalització dels mercats, productes, treballadors i clients s'hi afegeix la mobilitat i la connectivitat ubiqua i en temps real d'aquests mercats i dels seus usuaris. La globalització, la digitalització i la connectivitat fan que sorgeixin nous models de negoci i que entrin nous actors.

Amplien en gran mesura els reptes als quals s'enfronten les organitzacions i els seus professionals, però també les oportunitats de negoci. Internet, la connectivitat, la mobilitat, la digitalització dels mitjans de comunicació, les xarxes socials i les eines de programari social han generat xarxes horitzontals de professionals, han format comunitats d'interès i de consum i han construït entorns professionals d'aprenentatge que connecten com mai l’entorn local i el global, les demandes dels clients amb les possibilitats de les empreses. A més, ho fan en qualsevol moment i a qualsevol lloc. El nou espai de treball és un lloc global i connectat que necessita professionals que dominin un conjunt de noves competències caracteritzades per un caràcter digital, l'aprenentatge continu, les competències col·laboratives, la comunicació digital, el lideratge distribuït i la gestió de xarxes i comunitats.

[3] CARACTERITZAT PEL CANVI CONTINU I ACCELERAT

Juntament amb la tecnologia i l’entorn digital, el canvi permanent és una altra de les característiques del nostre temps. Vivim en un món canviant, innovador, disruptiu, abundant, veloç, però també incert i fragmentari. Ni tan sols el ritme de canvi és estable, ja que s'accelera cada dia. Vivim en un món dominat per les anomenades lleis de l’entorn digital, des de la llei de Moore (la potència dels xips es duplica cada 18 mesos), a la llei de Kryder  (la capacitat d’emmagatzematge es duplica cada 12 mesos), passant per la llei de Nielsen (la velocitat de transmissió de dades es duplica cada 21 mesos). La informació generada, la capacitat de computació i la velocitat de transmissió de dades augmenten exponencialment. Vivim en un món marcat pel que Barry Schwartz va denominar la paradoxa de l'elecció, Zygmunt Bauman la modernitat líquida i John Seely Brown l’era del flux continu. En aquest context, és imprescindible comptar amb capacitat d'adaptació, de resiliència i d'aprenentatge continu. El canvi ha portat noves formes d'organització empresarial, de comunicació interna, de gestió de la informació, de relació amb clients i grups d'interès i de captació i retenció del talent, i ha fixat nous models d'innovació i de negoci. La clau per a les organitzacions i els professionals és ser capaços de veure el canvi com l'oportunitat perfecta per adaptar-se, aprendre, tornar a aprendre, evolucionar i avançar. Veure la transformació digital com una gran font d'oportunitats.

La velocitat a la qual passa tot, el canvi, la flexibilitat i la facilitat dels models de consum fan proliferar les tecnologies disruptives. La convergència del component social, la mobilitat, el núvol, el big data i les comunicacions integrades condueixen, al seu torn, a més canvis, noves innovacions, més tecnologies i noves oportunitats de negoci. La pressió digital sobre les organitzacions arriba des de molts fronts: l'evolució de la competència tradicional, els nous actors que irrompen al sector, els clients, els accionistes i els empleats; i arriba també des de les lògiques diverses de la productivitat, la diferenciació, l'avantatge competitiu, el mercat, la responsabilitat social o el servei al client.

En aquest context, cada vegada resulta més necessària la capacitat de les organitzacions per captar talent, retenir l'existent i incentivar els processos interns d'aprenentatge i construcció de xarxes per incorporar i adquirir les competències digitals necessàries per afrontar aquesta nova realitat.

 

Capítol: Digital, global, connectat i canviant