Som experts en la transformació digital dels negocis

Amb un equip amb una mitjana de més de 15 anys d’experiència en grans organitzacions i trajectòries en posicions directives de màxima responsabilitat. Perfils amb formació humanista, tècnica, econòmica i empresarial desenvolupada en diferents països. Coneguts i respectats a la xarxa, amb alta capil•laritat relacional en sectors molt diversos. Docents en diverses universitats i escoles de negoci, i requerits habitualment en mitjans de comunicació i com a conferenciants.

Consultor