Les empreses davant el repte digital

10 - 02 - 2017

Vivim amb l’incessable degoteig de novetats tecnològiques que ens fa tenir la sensació que la nostra societat evoluciona ràpidament. Cert. El canvi digital és ineludible. El digital és una d’aquelles tecnologies disruptives que va marcar un canvi d’era. El digital està transformant com ens relacionem, està modificant els sistemes pedagògics i alterant tant escoles com universitats; ha canviat el concepte d’informació i està provocant un verdader tsunami en els mitjans de comunicació, està canviant els conceptes de representativitat i participació i posant en crisi els models tant de sindicats com de partits polítics. I aquest fenomen també arriba amb força i rotunditat al món de l’economia. El digital, tot i estar encara en un moment incipient del seu desenvolupament, ja ha suposat la desaparició de sectors que consideràvem estables i l’aparició de noves indústries i protagonistes: Kodak i Google són dos exemples oposats, mentre uns desaparèixer altres sorgeixen amb una força inusitada.

Davant aquest escenari podem afirmar que no hi ha sector, ofici ni procés, que no es vegi obligat a una profunda reflexió sobre com l’afecta el digital. El fet digital està obligant les empreses a repensar processos de tot tipus: el màrqueting, el desenvolupament de marca, l’atenció al client, la selecció de personal, la comunicació interna, la relació amb els proveïdors, la investigació de mercats, els processos d’internacionalització, la gestió de crisi, els processos d’innovació, la formació de personal i un llarg etcètera fins a abastar tots i cada un dels processos de qualsevol organització, sigui quina sigui l’àrea funcional i sigui quin sigui el sector.

¿Com iniciar-se en la transformació digital?

En primer lloc, i abans de començar cap projecte de digitalització, és clau entendre quins són els objectius de negoci que tens com a companyia. Intentar entendre com està el teu mercat i els teus clients des del punt de vista digital i veure com el fet digital, per a aquests clients i en aquest mercat, t’ajuda a desenvolupar els objectius de negoci. Per tant, considerem que hi ha una primera fase d’assessment, de diagnòstic i d’entendre quins són els principals reptes.

Els principals eixos per la transformació digital

Una vegada clars els reptes, en la construcció del canvi hi ha diferents elements a tenir en compte per afrontar el repte digital. Primer, la visió. Els directius són els que han d’invertir esforços a anticipar amenaces i visualitzar escletxes d’oportunitat originades pel fenomen digital. Per això, serà essencial dominar les lògiques digitals i entendre quin valor pot aportar el digital a l’empresa. Aquells que prenguin el control i siguin capaços de convertir-se en disruptors dels seus mercats emergiran com els autèntics líders.

Hi ha un segon element fonamental que és com el digital impacta en l’activitat de negoci, per tant, com treballar els processos, els punts de contacte, el disseny de productes i serveis. La mecanització de processos no és lineal en tots els sectors ni en totes les àrees funcionals. Ja és habitual veure als taxistes amb GPS, però encara n’hi ha que no accepten el pagament amb la targeta de crèdit. La digitalització de processos és desigual, però avança a mesura que els beneficis de la seva posada en marxa superen les despeses d’inversió. 

Actualment, a l’era digital i sobretot gràcies als mòbils, milers o millor dit, milions d’usuaris interactuen en directe en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Això ha comportat que les grans empreses tinguin la necessitat de revisar tots els punts de contacte per garantir experiències de client satisfactòries i a l’alçada de les seves necessitats o requeriments. Situació que implica un profund redisseny de processos, sistemes, perfils professionals, de nous productes i serveis i inclús del model de negoci.

I hi ha un tercer element crític que és la cultura de l’organització: com impacta el digital a l’organització, com ens reorganitzem, quin tipus de perfils necessitem i com donem resposta. Per a moltes companyies el repte digital no resideix ni en els clients ni en els processos, sinó que el principal repte consisteix a transformar la mentalitat de les persones i la cultura de l’organització. Les resistències al canvi i la falta de lideratge són els principals cavalls de batalla de les grans organitzacions per afrontar la transformació digital del negoci. Per accelerar el procés de digitalització de l’empresa serà necessari promoure l’adopció de competències i habilitats digitals per part de tota l’organització.

Els líders del canvi digital

La transformació digital ha d’impulsar-la la direcció i liderar-la tot l’equip. Perquè la transformació digital d’una companyia sigui realitat, aquesta ha d’anar de dalt cap a baix. És la direcció la que ha d’impulsar però és molt important que l’equip s’ho cregui. És un tema transversal, no un tema de tecnologia, ni de màrqueting, ni de recursos humans, sinó de tota la companyia. S’ha d’evitar crear guetos dedicats al digital perquè això habitualment genera rebuig a totes les organitzacions. Només les companyies que siguin capaces d’inserir el xip digital a l’ADN de l’organització aconseguiran amb èxit el repte digital.