Marc Gabau

Consultor

Responsable de l'anàlisi de noves eines tecnològiques, desenvolupa productes en l'entorn del monitoratge d'Internet, així com del suport i les infraestructures del grup RocaSalvatella.

Amant de la tecnologia com a eina per millorar les diferents infraestructures digitals de l'equip i aconseguir un funcionament òptim i eficient.

Ha treballat com a responsable d'IT en diverses empreses d'automoció dirigint equips en projectes complexos com la implantació d'ERPs o canvis en models de treball en entorns de producció d'alta demanda (JIT).

És enginyer tècnic en Informàtica de Gestió amb més de 10 anys d'experiència dirigint projectes en departaments de sistemes. Compta amb el certificat en ITIL V3 (conjunt de conceptes i bones pràctiques per a la gestió de serveis de tecnologies de la informació).

Coneix el nostre equip