Aquest article va publicar-se al bloc Idearium de Cinco Días el passat 24 d'octubre

Accedeix a les nostres publicacions

Les 8 competències digitals clau del conseller delegat

28 - 10 - 2014

Vivim en un món digital, global, hiperconnectat i caracteritzat per canvis ràpids i constants. La irrupció del fet digital ha modificat la societat i ha transformat el sistema productiu de les nostres economies impactant en el teixit empresarial d’una forma integral i a un ritme trepidant. Un context en què la transformació digital dels negocis més que un avantatge competitiu és un imperatiu per sobreviure en un futur incert i canviant. Però per tal que les empreses puguin adaptar-se a aquesta realitat és imprescindible comptar amb professionals competents digitalment i, sobretot, amb líders capaços de conduir aquest profund procés de canvi.

La transformació digital afecta totes les àrees i departaments d’una organització i el CEO és l’únic que té el poder i la capacitat per a liderar un programa d’índole transversal. Com va dir Henry Mintzberg, reconegut expert en gestió empresarial, “el treball d’un gerent implica adoptar diferents rols en diferents situacions per tal d’aportar cert grau d’ordre al caos que regna per naturalesa a les organitzacions humanes”. I empènyer, coordinar i ordenar aquest procés requereix d’un ampli coneixement competencial del fet digital. Per això i a partir del document sobre competències digitals professionals, des de RocaSalvatella hem detectat les 8 habilitats digitals principals que, d’acord amb la nostra experiència en aquest àmbit, considerem que tot líder empresarial ha d’adquirir si vol conduir aquest procés de transformació amb èxit. Són competències que qualsevol CEO ha d’aplicar en el desenvolupament de les seves funcions més internes i de negoci, promoure entre els seus empleats i utilitzar en la construcció de la seva “marca” personal.

 

1. Coneixement digital. Per tal de guiar aquest procés un conseller delegat ha d’estar capacitat per entendre i moure’s professional i personalment en l’economia digital, és a dir, tenir una comprensió profunda de l’entorn digital i de la naturalesa, el rol i les oportunitats generades en aquest àmbit. Aquesta habilitat és pròpia d’estructures i equips que assumeixen els valors de la horitzontalitat, la innovació oberta, la col·laboració i la intel·ligència col·lectiva com a elements clau del seu ADN organitzacional.

2. Gestió de la informació. L’habilitat de trobar, organitzar i compartir informació en contextos digitals és vital a l’hora d’elaborar les directrius estratègiques de negoci amb una perspectiva integral que tingui en compte les possibilitats i els avantatges competitius que aporta la mirada digital, així com per tal de garantir una bona gestió de la informació corporativa i del perfil professional propi dins i fora de l’empresa.

3. Comunicació digital. Una bona gestió de la informació requereix competències per comunicar i relacionar-se amb eines i en entorns digitals. Per ser efectiva, la comunicació ha de ser permanent, rellevant, pertinent i distribuïda per a cadascun dels públics als quals s’adreça. Una màxima que la majoria dels CEO no aplica a l’hora de construir la seva pròpia “marca” professional a les xarxes socials. Tan sols el 4% dels directius de l’Ibex 35 tenen un perfil a Twitter, mentre que el 31% tenen els seus perfils inactius i el 68% incomplets a LinkedIn, d’acord amb un estudi de l’agència de màrqueting online Websa100.

4. Treball en xarxa. La quarta de les competències digitals, es refereix a la col·laboració i cooperació en entorns digitals i està directament relacionada amb l’habilitat de comunicar digitalment. Aquesta habilitat potencia la tradicional competència de treball en equip i implica ser capaç de connectar-se, compartir i crear i construir coneixement de forma col·laborativa. 

5. Aprenentatge continu. Per tal de formar-se, el directiu ha de saber gestionar el seu aprenentatge de manera autònoma, conèixer i utilitzar recursos digitals i participar de les comunitats d’aprenentatge. El CEO, a més a més, és el responsable de l’orientació estratègica dels programes i de les iniciatives pel desenvolupament i aprenentatge continu dels seus empleats.

6. Visió estratègica. L’estratègia té en compte com les xarxes socials, els dispositius mòbils, els volums d’informació disponible i les lògiques col·laboratives poden millorar els productes, les vendes i els resultats. És crucial que el CEO entengui com la tecnologia ajuda a conduir el creixement modificant la forma d’actuar en els mercats.

7. Lideratge en xarxa. El líder empresarial ha de ser també un líder en xarxa, és a dir, portar la veu cantant en els entorns digitals i liderar equips en xarxa. Ser un líder en aquest àmbit facilita la detecció, el desenvolupament i la potenciació de les capacitats entre els membres de l’equip i exigeix ser innovador i assumir riscos calculats en relació a l’aposta per noves tecnologies.

8. Orientació al client. La vuitena i última de les competències del decàleg desenvolupat per RocaSalvatella es defineix com la capacitat d’entendre, comprendre, saber, interactuar i satisfer les necessitats dels nous clients, un consumidor cada cop més exigent que demanda respostes i solucions síncrones als seus problemes i que té una presència activa i participativa a la xarxa.

Amb tot, la major part dels líders empresarials no compten amb les 8 competències digitals desenvolupades en aquest article. Actualment i malgrat que la majoria de directius consideraque ni ells ni les seves organitzacions estan prou preparats per adoptar els canvis culturals que la incorporació del fet digital suposa, les organitzacions segueixen regint-seper lògiques analògiques a l’hora de captar idesenvolupar talent i d’organitzar-se internament. I és que la inversió digital encara tendeix a concentrar-se en aspectes molt concrets com l’eficiència de les operacions (69%) o la millora de l’experiència del consumidor (61%). Extrets de l’informe de la consultoria de gestió, tecnologia i outsorcing Accenture, aquestes dades evidencien la dificultat de les organitzacions per abordar el canvi i la seva limitada comprensió sobre la dimensió del fet digital, un fenomen que impacta en el genoma de les pròpies organitzacions i, per tant, en tots i cadascun dels òrgans del seu complex mecanisme.

 

Aquest article va publicar-se al bloc Idearium de Cinco Días el passat 24 d'octubre

Accedeix a les nostres publicacions