L’Ajuntament de Sant Cugat i RocaSalvatella presenten els 10 reptes de la ciutat innovadora al MWC

03 - 03 - 2017

Joana Barbany, Tinent d’alcaldia de Promoció Econòmica, Innovació i Govern Obert de l’Ajuntament de Sant Cugat va presentar a l’stand de la Mobile World Capital del Mobile World Congress el projecte de RocaSalvatella amb l’Ajuntament de Sant Cugat “Els reptes de la ciutat innovadora”.

En aquest projecte RocaSalvatella, juntament amb l’Ajuntament de Sant Cugat, analitza i planteja quins són els elements que fan possible construir un model de ciutat innovadora i com es tradueix en un canvi de paradigma que impregna tots els àmbits i que hi genera noves dinàmiques.  I alhora proposa un recorregut pels 10 reptes de la ciutat innovadora que il·lustren de manera clara aquest canvi de paradigma.

De les smart cities a la ciutat innovadora  

La revolució que ha suposat l’accés a les tecnologies de la informació ha afectat també la manera com dirigim o governem les ciutats. Aquesta aplicació d’avenços tecnològics es traduïa fins ara com un procés de transformació de les anomenades smart cities.

Avui, la convergència entre la transformació digital, la participació ciutadana, la transparència i el canvi de models de les administracions ens condueixen a un nou concepte de ciutat innovadora. Un nou model de ciutat que beu de la innovació per ser més eficient i transversal, que trobi fórmules innovadores per organitzar millor i de manera més intel·ligent la vida individual i col·lectiva.

Per generar aquest nou model hi han de confluir sempre quatre elements imprescindibles: Moviments ciutadans proactius, la innovació tecnològica, la captació i explotació de dades i la col·laboració públicoprivada; i hauran d’afrontar els 10 reptes de ciutat innovadora que l’informe presenta.

Alhora, l’administració pública ha de conèixer molt bé aquestes noves tendències i el seu impacte a la comunitat per definir el seu rol, funcions i línies estratègiques en la configuració de la ciutat innovadora, al costat de la resta d’agents rellevants.

Els 10 reptes de la ciutat innovadora

1.       El consum

El rol de la ciutat innovadora ha de ser el d’obtenir el màxim coneixement de les lògiques col·laboratives i articular línies d’actuació que les reforcin i alhora permetin la disrupció i el foment de nous models de negoci. 

2.       L’educació

Una ciutat innovadora ha d’impulsar la divulgació oberta del coneixement, generant mecanismes que promoguin que els agents generadors de coneixement obrin aquest coneixement i el comparteixin amb altres experts, alhora que el posen a l’abast de tot aquell interessat en un àmbit o tema determinat. I han d’apropar aquest coneixement tant al talent individual com als agents educatius, socials i empresarials. Permetent noves formes d’aprenentatge, tant individuals com col·laboratives que modifiquin els hàbits del passat.

3.       El treball i l’ocupació

Calen noves habilitats transversals que sovint es converteixen en la clau de l’ocupació, i sovint són competències digitals bàsiques. Les ciutats innovadores són les que impulsen la cultura digital de la ciutadania i del teixit empresarial com a base de la intel·ligència individual i col·lectiva que dóna forma al nou model urbà.

4.       L’oci i la cultura

En una ciutat innovadora els equipaments culturals interactuen amb el públic i faciliten una oferta segmentada, adaptada a les noves demandes. Cal que generi i faciliti les eines i suport necessari als generadors de cultura, ja sigui incrementant la difusió i notorietat, com satisfent les exigències del nou consumidor.   

5.       El transport

L’eficiència del transport en una ciutat innovadora passa per l’impuls d’estratègies de consum col·laboratiu relacionades amb compartir vehicle. Una bona planificació del sistema intermodal de transport combinat. Una distribució urbana de mercaderies que aprofiti les possibilitats de les noves tecnologies per obtenir dades que permetin regular i optimitzar el flux de trànsit comercial, i una informació útil de qualitat per fer eficient la mobilitat del ciutadà.

6.       Energia, sostenibilitat i gestió urbana

El repte de les ciutats innovadores és garantir un espai públic útil per conviure i promoure el benestar, confort i qualitat de vida de les persones i que, alhora, sigui respectuós amb el medi ambient i contribueixi a la lluita contra el canvi climàtic a escala global.

7.       La salut, el benestar i l’esport

Una ciutat innovadora ha de facilitar un estil de vida saludable i actiu per als ciutadans, promovent la salut com a element que garanteixi el creixement econòmic, el benestar social i la qualitat de vida, i facilitant a la ciutadania l’autonomia en aquest àmbit. En aquest sentit, l’esport com a activitat que millora la salut de les persones és un dels àmbits principals que genera gran proliferació d’iniciatives ciutadanes, públiques i empresarials.

8.       La producció i la creativitat

El repte de la ciutat innovadora és facilitar i acostar el moviment maker a la ciutadania perquè pugui cocrear el seu entorn i gestionar el seu propi consum de forma responsable i intel·ligent.

9.       El turisme

La ciutat innovadora és aquella que aconsegueix posicionar-se com una destinació atractiva per als turistes, articulant una proposta de valor rellevant basada en les dades. Al mateix temps, és innovadora si utilitza el potencial de la tecnologia per obtenir aquestes dades de manera continuada aprofitant cada punt de contacte per incrementar el coneixement dels interessos, necessitats i preferències dels seus visitants.

10.       La consciència social

En una ciutat innovadora s’estimula la participació ciutadana i la coresponsabilitat en els grans temes col·lectius, generant sensibilització i mecanismes perquè les persones sentin que poden col·laborar i contribuir a construir una societat millor.