La transformació digital dels negocis

El fet digital està modificant profundament la societat i, consegüentment, el teixit empresarial a un ritme trepidant i d'una manera integral. Un context que obliga les empreses a repensar tots tipus de processos. RocaSalvatella identifica en aquest document les quatre principals fases de la transformació digital dels negocis, basades en el treball directe d'aquesta companyia en diferents països, amb múltiples sectors d'activitat econòmica i amb diferents àrees funcionals. Un enfocament que pretén contribuir a analitzar amb perspectiva els desafiaments que han d'assumir les petites, mitjanes i grans empreses per adaptar-se a l'era digital.

Introducció

Ens trobem al bell mig del desplegament d’una tecnologia disruptiva que està modificant els negocis, però també la societatLa informàtica ja va ser molt significativa per a la mecanització de processos, i la posterior connexió dels ordinadors entre ells va donar pas al naixement d’una capacitat de processament i distribució de la informació difícil d’assimilar, i encara avui difícil d’imaginar. Aquesta capacitat de connectar-se no ha fet més que multiplicar-se de manera exponencial. Inicialment només tenien accés a Internet les empreses i les institucions, ara en té bona part de la ciutadania, i ben aviat serà normal que hi tinguin accés objectes quotidians com ara un cotxe, un contenidor d’escombraries, un fanal del carrer o una pròtesi. El resultat és que ara les famílies es parlen per whatsapp, els alumnes tenen accés a més informació que la coneguda pel seu professor, la música s’ha tornat digital, no cal comprar un diari per estar informat, els pacients interroguen als metges amb convenciment, els mecànics de cotxes porten bata blanca, i un munt de detalls de la nostra vida quotidiana que s’han vist profundament alterats.

Passa exactament el mateix amb els negocis, on el fet digital està obligant a repensar processos de tota mena: el màrqueting, el desenvolupament de la marca, l’atenció al client, la selecció de personal, la comunicació interna, la relació amb els proveïdors, la investigació de mercats, els processos de internacionalització, la gestió de crisis, els processos d’innovació, la formació de personal i un llarg etcètera fins abastar tots i cadascun dels processos de qualsevol organització, sigui quina sigui l’àrea funcional i sigui quin sigui el sector.

Una mirada holística des de l'àmbit empresarial

Aquest procés de desplegament d'Internet té profundes conseqüències socials, no només econòmiques. La política es veu abocada a reconsiderar què és i què ha de ser la participació ciutadana; l’associacionisme es veu obligat a reconsiderar com assoleix la representativitat d’un determinat col·lectiu; la justícia ha de revisar conceptes com ara la propietat privada o el dret d’autoria; la sociologia revisa com es configura la identitat i el sentiment de pertinença... Però en aquest article ens centrarem exclusivament en la transformació digital dels negocis, conscients però de la necessitat d’una mirada holística que inclogui la resta d’aspectes que configuren el context en que les empreses desenvolupen la seva activitat.

Capítol: Introducció