Article relacionat

Acceso a RS noticias

La Internet de les Coses com a valor de negoci

20 - 12 - 2016

Òscar Pallarols, Director d’innovació i estratègia de producte a Cellnex ha visitat les oficines de RocaSalvatella per participar a l’AgoraRS dedicada a la Internet de les Coses(IoT). Ha explicat el concepte IoT i ha compartit amb l’equip la seva experiència sobre aquesta revolució. L’objecte d’aquesta ÀgoraRS era entendre quines són les oportunitats de negoci que ofereix la Internet de les Coses però sobretot quines són les aplicacions pràctiques per a les persones.

Quin és el sentit de tenir un producte al mercat que genera informació constantment i que el fabricant no tingui capacitat d’actuar? Pallarols ha formulat aquesta pregunta a l’equip de RocaSalvatella com a premissa per explicar que, per poder entendre la importància i valor de negoci de la Internet de les Coses en una empresa, cal primer conèixer el concepte i les possibilitats d’aplicació. 

La Internet de les Persones(IoP) i la Internet de les Coses(IoT)

Una nevera que enregistra i avisa de la caducitat dels productes, una rentadora que informa el servei tècnic automàticament quan detecta una avaria, un termòstat que regula la temperatura en funció de la previsió meteorològica, paqueteria geolocalitzada... La Internet de les Coses és la interconnexió digital d’objectes quotidians que es connecten a la xarxa per oferir dades a temps real. Identificar i gestionar les dades de tots aquests dispositius ha de servir per millorar l’experiència i la usabilitat per a les persones. Així, la Internet de les Coses és una revolució en les relacions entre objectes i persones, i alhora significa oportunitats de negoci per a les empreses, que cada vegada més hauran de desenvolupar serveis derivats d’aquesta connectivitat. Abans, però, hi ha d’haver la inquietud per entendre’n la base imprescindible.

La Internet de les Persones i la Internet de les Coses tenen necessitats i funcionalitats diferents i per tant utilitzen xarxes diferents. La Internet de les Persones és la que s’utilitza per als smartphones, ordinadors i, fins i tot, per als cotxes interconnectats. En aquest cas, els tipus de comunicació són bidireccionals: els dispositius reben i envien dades indistintament. Els volums d’informació que es generen són molt grans, pel que es necessiten xarxes amb molta amplada de banda i gran velocitat de transmissió. Per a la Internet de les coses, en canvi, la comunicació és unidireccional: l’objecte envia missatges amb informació molt reduïda i essencial. Han d’utilitzar xarxes que no es puguin inhibir, que siguin de llarg abast i amb una  demanda energètica menor.

La Internet de les Coses i la creació de valor

Com Pallarols ha remarcat, tota aquesta transformació digital només pren sentit per a una empresa quan l’aproximem a la cúpula de negoci.

Quina informació és útil? Quines tecnologies es poden aplicar a l’objecte per obtenir les dades? Perquè la Internet de les Coses es tradueixi en valor per als negocis, cal entendre la capacitat que ofereix la tecnologia, com es pot aplicar a cada cas, quin és el valor per al nostre negoci i, sobretot, de quina manera aportem benestar a les persones.

Aleshores, l’objecte interconnectat generarà valor de negoci, en primer lloc, amb el disseny del sensor de recopilació d’aquestes dades (un 12% del valor total). I segon lloc amb la gestió de tota la informació per transformar-la en accions de feedback per a l’usuari. Aquest darrer pas és el que pot generar més valor de negoci, fins a un 62% del valor final, i és on les empreses hauran d’innovar.

Però per innovar, cal flexibilitat, i possiblement, aquesta revolució requerirà repensar models de negoci i personalitzar molts serveis fins avui automatitzats. 

 

Article relacionat

Acceso a RS noticias