Inbound Marketing, l’efervescència del màrqueting no intrusiu

17 - 10 - 2016

L’Inbound Marketing està cada vegada més integrat en els processos i projectes de Màrqueting Digital d’empreses i organitzacions. Principalment, es tracta d’atraure clients potencials a través de contingut de qualitat. A través d’un complex entramat de tècniques de màrqueting no intrusives i seguint un full de ruta predefinit molt clar, l’inbound marketing és una de les estratègies actuals més efectives per captar i convertir leads. Cada vegada hi ha més interès en entendre i adoptar aquest tipus d’estratègies com es percep en els diferents fòrums sectorials. És el cas, per exemple, de Inbound Marketing Day que se celebra a Barcelona el proper 20 d’octubre i en què  Dani Maestro, director de Digital Business de RocaSalvatella, participa com a ponent.

Empreses que volen vendre més i millor i companyies tecnològiques que desenvolupen softwares d’automatització van ocupant espais d’aquest nou mercat que va començar com a fenomen amb nom propi el 2005 per Brian Halligan, CEO de Hubspot.

Quan es decideix posar en marxa un projecte d’inbound, un dels punts crítics és el de definir el punt de partida. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte 4 aspectes clau:

Què es desitja aconseguir amb la campanya?

És obvi que qualsevol companyia el que desitja sempre és vendre més i amb més marge. De totes formes, existeixen diferents subobjectius possibles en una campanya d’Inbound Marketing i tots són legítims, però cal tenir-los clar i transparentar-los:

- Conseguir leads enfocats a la venda. En aquest cas es posarà focus en la captació de leads qualificats i es nodrirà els menys qualificats per acompanyar-los en el procés de decisió.

 

- Branding. A través de continguts que aportin un valor real al nostre client potencial podrem situar-nos en el “top of mind” i aconseguir més rellevància en el mercat. 

A través de quin contingut es captarà l’atenció del públic? 

 Una de las bases de qualsevol projecte d’inbound és el contingut publicat en el bloc corporatiu o similar. Per aconseguir ser realment rellevants per al nostre públic objectiu (també anomenat buyer persona) és clau generar un contingut únic, de qualitat pel que fa a temàtica i que resulti rellevant i diferencial. Per arribar a la generació d’aquest contingut hem de començar entenent les nostres buyer persona i, sobretot, els seus interessos no resolts. El creuament entre la temàtica i els buyer persona ens durà a definir una matriu de paraules clau a treballar per posicionar-nos en buscadors i aconseguir tràfic orgànic.

 

Quina eina tecnològica s’usarà per seguir a temps real el procés?

 

Un cop definits els objectius, el públic objectiu i sabem en què podem ser rellevants i aportar valor és imprescindible poder construir el projecte a nivell tecnològic i disposar de la informació de traçabilitat de tot el projecte des del bloc, les landing pages de contingut i captació i l’automatització de l’email marketing. No obstant això, el més important serà determinar l’eina que ens permeti analitzar en temps real tot el procés.

 

En aquest sentit, cada vegada hi ha més start-ups tecnològiques desenvolupant eines d’Inbound Marketing. Les més conegudes i acceptades són les següents:

 

-Hubspot: Eina all-in-one, des del lead scoring, bloc, email marketing, analítica, etc. És una eina enfocada al branding i al negoci B2B. Cost elevat.

 

-Sales Manago: Aquest software és un diamant en brut. Cada vegada té més clients a Espanya i està més enfocat a l’e-commerce B2C que Hubspot ja que inclou elements com la ‘recuperació del carret’ i el seguiment de tots els microprocessos d’un e-commerce, a més d’integracions semiautomàtiques amb softwares clàssics com Magento i Prestashop.

 

-Wishpond: Eina de nova creació que segueix el camí obert per Hubspot. Encara està en fase de desenvolupament i encara que té un equip d’atenció al client molt proactiu necessita una mica de temps de maduració per assolir el nivell de softwares similars.

 

Com s’organitzarà l’equip i els diferents departaments implicats?

 

Dit això ens queda un últim punt i és el més crític. Es tracta de l’ordre intern del projecte i la relació entre els departaments. Sovint els departaments de Vendes, Màrqueting i Tecnologia parlen idiomes diferents i tenen interessos diferents. Començar un projecte d’Inbound Marketing sense gestionar la visió de l’equip i l’operativa, sense designar un director acceptat per tots els departaments és un mal inici.

 

És clau que el departament de Màrqueting i Vendes es tracti entre sí amb una relació de proveïdor – client, establint de manera clara què s’entén per nou registre i amb un scoring que justifiqui la inclusió del registre en el circuit comercial.

 

El proper 20 d’octubre se celebra el Inbound Marketing Day a Barcelona en el qual diferents ponents de les àrees implicades en un projecte d’Inbound Marketing explicaran la seva visió. L’esdeveniment comptarà, a més, amb una xerrada de Daniel Maestro, director de l'àrea de Digital Business de RocaSalvatella. T'oferim un 30% de descompte en la inscripció amb el codi "PROMOROCASAL2016".