RocaSalvatella coordina el Quadern Faros dedicat a promoure hàbitos saludables en la incorporació de les tecnologies digitals entre nens i adolescents.

Accedeix a les nostres publicacions

Guia per a educar saludablement en una societat digital

17 - 06 - 2015

Les noves tecnologies han arribat per quedar-se i cada vegada els nens són més precoços a l'hora d'utilitzar dispositius mòbils, ja siguin smartphones, tauletes, ordinadors, etc. Molts pares i educadors assumeixen que els menors són nadius digitals, però això no vol dir que facin un ús responsable o saludable d'aquestes tecnologies. De fet, un mal ús d'aquestes tecnologies pot comportar seriosos riscos d'addicció o males pràctiques, com el ciberbullying, el sexting o el grooming.

L'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, ​​pioner en la introducció de les tecnologies de la informació al sector de la salut i de l'atenció al pacient, dedica el proper Quadern FAROS a oferir pautes per a la correcta incorporació de les tecnologies en nens i adolescents. El principal objectiu d'aquest Quadern, coordinat per RocaSalvatella, és oferir als pares, mares i educadors una guia completa sobre com guiar i acompanyar els menors en l'ús de les tecnologies digitals sota un enfocament positiu. Un enfocament sota el qual es volen ressaltar els beneficis i oportunitats que ofereixen aquestes eines per al desenvolupament dels nens i adolescents en diferents àmbits. De la mateixa manera, es pretén posar en evidència que, per acompanyar d'una manera eficaç els menors, els adults no hem de donar l'esquena a les noves tecnologies, sinó adquirir una actitud proactiva a l'hora de conèixer quines tecnologies existeixen, quines oportunitats ofereixen, quins beneficis poden aportar als nens, etc. sense deixar de conèixer els possibles riscos i perills que poden comportar.

Al llarg del quadern s'ofereixen consells pràctics perquè pares i cuidadors puguin posar en acció tot el coneixement que brinda l'informe. Com a resum, s'ha elaborat una infografia que sintetitza, a manera de decàleg, les millors 10 pràctiques a l'hora de guiar als menors en l'ús de les tecnologies digitals. Conscients que les tecnologies digitals tenen encara aplicacions per desvetllar i del vertiginós ritme del seu desenvolupament, volem promoure hàbits saludables en la seva incorporació amb l'ànim que l'entorn digital sigui una oportunitat per a la salut, l'aprenentatge i, en general, per el desenvolupament de persones competitives, creatives i innovadores.

RocaSalvatella coordina el Quadern Faros dedicat a promoure hàbitos saludables en la incorporació de les tecnologies digitals entre nens i adolescents.

Accedeix a les nostres publicacions