Genís Roca rep el Premi al Referent Digital a la gala dels E-tech

04 - 12 - 2017

És un plaer poder anunciar que Genís Roca, un dels nostres directors, ha rebut el Premi al Referent Digital en el marc de la Gala dels E-tech 2017, reconeixent així la seva llarga trajectòria com a referent en l’àmbit empresarial i d’estratègia digital.

La gala de l’onzena edició va comptar amb un total de deu premis, entre els quals van destacar el de millor empresa TIC emergent, millor trajectòria d’una empresa TIC, millor acció de màrqueting digital o el premi a la innovació.

Amb més de vint anys d’experiència en direcció d’empreses, creació de projectes a Internet i exploració del potencial a les xarxes, Genís Roca és un expert en com la transformació digital està alterant els entorns personals, professionals i empresarials. La seva activitat principal té com a objectiu ajudar a les empreses a entendre els canvis tecnològics en clau de negoci i a acompanyar-les a explorar noves oportunitats empresarials.

Ha estat escollit, entre 2013 i 2014, un dels 25 espanyols més influents d’Internet pel diari El Mundo amb motiu de la seva capacitat d’interpretació dels canvis tecnològics i socioeconòmics.És un plaer poder anunciar que Genís Roca, un dels nostres directors, ha rebut el

Premi al

Referent Digital en el marc de la Gala dels E-tech 2017, reconeixent així

la seva llarga trajectò

ria com a referent en l

àmbit empresarial i d

estratègia digital.

La gala de l

onzena edició va comptar amb un total de deu premis, entre els quals van dest

acar

el de millor empresa TIC emergent, millor traje

ct

òria d

una empresa TIC, millor acció de mà

rqueting digital o el premi a la innovació.

Amb més de vint anys d

experiència en direcció d

empreses, creació de projectes a Internet i

exploració del potencial a les xarxes, Genís Roca és un expert en com la transformac

ió digital

està alterant els entorns personals, professionals i empresarials. La seva activitat

principal té

com a objectiu ajudar a les empreses a entendre els canvis tecnològics en clau

de negoci i a

acompanyar-les a explorar noves oportunitats empresarials.

Ha estat escollit, entre 2013 i 2014, un dels 25 espanyols més influent

s d

Internet pel diari El

Mundo amb motiu de la seva capacitat d

interpretació dels canvis tecnològics i socioeconò

mics.