Extracció de dades i anàlisi de perfils en xarxes socials

23 - 05 - 2014

RocaSalvatella i el Centre Easy s’han aliat per crear un centre de contacte corporatiu intel·ligent per als clients que interactuen amb l’empresa a través de les xarxes socials totalment integrat amb el CRM.

La solució de software denominada COSO recollirà els comentaris dels clients, qüestions o queixes i donarà resposta automàtica després d’una anàlisi subjectiva de la mateixa, tenint en compte aspectes semàntics i opinions subjectives. L’aplicació està orientada a la millora de la competitivitat de la pime ja que és una solució TIC adaptada a les necessitats comercials i de gestió de clients de les pimes de qualsevol sector. L’objectiu, a més, millorar la relació amb el client a la xarxa i fomentar l’ús de la mateixa per a les relacions comercials.

El servei d’atenció que utilitza les xarxes socials recull molta informació desorganitzada que necessita de R&D i mineria de dades, opinions, anàlisi de sentiments, extracció d’intencions, detecció de capacitat d’influència de l’usuari. El CRM, en canvi, es basa en informació estructurada resultat de la recollida de dades per tots els canals de comunicació de l’empresa no només de les xarxes socials. COSO vol convertir-se en l’eina entre les xarxes socials i el CRM. D’aquesta manera, la valuosa però no estructurada informació de les xarxes socials es podrà combinar amb les solucions existents dels serveis d’atenció al client.

Resumint, el projecte crearà una eina d’extracció de dades de les xarxes socials, extracció de coneixement, anàlisi de sentiments i amb la capacitat de respondre de manera automàtica i personalitzada. Aquestes funcionalitats aportaran informació molt preuada de com el públic respon als productes que ofereix l’empresa. Per tant, ajudarà les empreses a millorar les seves estratègies i plans per garantir la satisfacció dels seus clients i promovent les gestions comercials a través de la xarxa.