Els mediadors d’assegurances aposten per la venda online

01 - 02 - 2017

L’estudi La digitalització del canal mediador, realitzat conjuntament entre ARAG i RocaSalvatella, conclou que, actualment, només el 15% dels mediadors d’assegurances compta amb un canal de venda online. Un número que, no obstant això, va a l’alça davant una major consciència del potencial d’Internet i de la presència online.

La majoria d’ells percep el canal de venda online com una opció per poder captar nous segments de clients que no podrien captar a través del canal tradicional, com per exemple els joves. I quasi la meitat dels mediadors que disposen de venda digital inverteix en publicitat online per posicionar el seu negoci.

La practicitat, la rapidesa i la percepció que poden aconseguir un millor preus fa que els clients es decantin per contractar assegurances per Internet. I l’opció preferida per formalitzar l’adquisició de l’assegurança és a través d’un mediador, segons l’estudi. Davant aquesta tendència, un 60% dels mediadors ja disposa de pàgina web i percep Internet com una bona manera de donar a conèixer el seu negoci.

Tot i això, més de la meitat dels mediadors enquestats no està present a cap plataforma comparadora d’assegurances online com Rastreator o seguros.com ni es planteja ser-hi en un futur.

L’estudi també conclou que la majoria de mediadors valora com un recolzament al seu negoci el  posicionament digital d’ARAG, que promociona els productes i serveis a través d’Internet. Quant als consumidors, valoren l’agilitat en els processos de cotització, subscripció i emissió de pòlisses que s’ofereixen a través dels canals i plataformes digitals de l’asseguradora.

L’estudi La digitalització del canal mediador, liderat per RocaSalvatella, tenia com a objectiu conèixer les tendències del negoci online en el sector de mediadors d’assegurances. Es va preguntar a 572 mediadors sobre el seu negoci, la presència online i les tendències del sector quant a venda digital.

L’enquesta es va fer davant la necessitat d’ARAG d’evolucionar i adaptar el seu model de distribució per tenir relació directa amb un consumidor que està canviant. Partint de l’estudi es va dissenyar un nou model de relació amb el consumidor, basat en l’explotació de la venda online, la digitalització dels punts de contacte, els processos i la capacitat d’explotació de les dades.