Els directius suspenen en competències digitals bàsiques

30 - 06 - 2015

RocaSalvatella, EADA Business School i Penteo presenten l’informe “Nivell digital directiu” que analitza una enquesta a més de 600 directius d’empreses de diferents sectors i dimensions. Un 44% dels executius espanyols entrevistats declaren tenir un alt nivell de competències digitals i un 38, un nivell mitjà. La percepció dels directius al respecte és més alta que la realitat – valoració mitjana de 7,3 de desenvolupament global davant el 6,8 de l’anàlisi competència per competència-, donant-se diferències més que rellevants entre les diferents competències.  

Existeix un bon nivell de coneixement i comunicació digital però es detecta una carència en algunes de les habilitats per aplicar-es en el treball en equip, a l’empresa (estratègia) i a la relació amb el client. Quasi s’obté un aprovat en visió estratègica –entesa com la capacitat per comprendre en fenomen digital i incorporar-lo a l’estratègia dels projectes de l’organització- i se suspèn en orientació a client. 

Aquestes són algunes de les principals conclusions que recull l’estudi “Nivell digital directiu”, presentat aquest dimarts a Barcelona, fruit de la col·laboració entre RocaSalvatella, EADA Business School i Penteo. El treball s’ha elaborat a partir d’una enquesta a més de 600 directius d’empreses de diferents sectors i dimensions.

Tal com indica la taula anterior, existeix un ús baix de les xarxes i eines digitals (4,8 en una escala de 1 a 10) per entendre, comprendre, saber interactuar i satisfer les necessitats dels nous clients en contextos digitals. Paral·lelament, també es destacable la baixa visió estratègica o capacitat per entendre el fenomen digital i incorporar-lo en l’orientació estratègica dels projectes (5,5) i la capacitat mitjana per dirigir i coordinar equips de treball distribuïts en xarxa u en entorns digitals (6,2).

L’informe mostra, a més, que les empreses no fan un ús intensiu de les tecnologies de la informació com eina competitiva. Només el 36% dels executius percep l’ús de la tecnologia en la seva empresa com una eina competitiva amb una importància clau, davant el 64% que la veu com una eina amb un pes mitjà o escàs. Aquest fet indica, de nou, el gap existent entre l’àmbit personal i organitzacional, l’estadi en què es troben les empreses.

Les organitzacions segueixen percebent que el fet digital és, en gran mesura, equivalent al màrqueting digital raó per la qual aquesta àrea funcional és la que en un 32% dels casos lidera la transformació digital de les companyies.

En conclusió, la transformació digital dels directius espanyols presenta carència ens algunes competències importants com la visió estratègica, el treball en xarxa o l’orientació a client que caldran superar-se per afrontar amb èxit el repte de la digitalització. 

Es pot consultar l'informe a través d'aquest enllaç.