Accedeix a les nostres publicacions

Com el Design Thinking ajuda els negocis a innovar

27 - 05 - 2015

La innovació no és un miracle i tampoc un terreny reservat a genis visionaris, la innovació és, sobretot, un procés on intervé la creativitat i la incertesa però que requereix d’una metodologia i d’una visió clares.

Innovar és un concepte de moda que, avui, es presenta com la solució a tots el problemes del món empresarial, sigui quin sigui el sector econòmic al qual fem referència: tothom vol ser disruptiu i revolucionar el seu mercat. Però quin és el vertader significat d’innovar i a què ens referim quan parlem del Design Thinking, una de les formules d’innovació que està més en voga? 

El Design Thinking és una disciplina que s’aproxima a la innovació a partir de la sensibilitat i la metodologia dels dissenyadors i que centra la seva eficàcia en entendre quines són les necessitats de les persones per tal de donar-hi resposta amb l’oferta de nous productes i serveis. Entendre les persones (què volen o necessiten, quins són els seus contextos i com es relacionen amb el que les envolta) resulta clau en la recerca de noves oportunitats de negoci de la mateixa manera que innovar obviant la demanda potencial que pot tenir un producte, sense analitzar si respon a una necessitat real, és un exercici temerari. En aquest sentit, la moto BMW C1, per exemple, és un cas molt il·lustratiu. Dissenyada per ser la moto urbana més estable i segura del mercat gràcies a la inclusió d’un cinturó de seguretat i una estructura en forma de sostre que afegia més seguretat a la conducció i protegia el pilot de les inclemències meteorològiques, l’estructura d’aquest singular model negligia en una de les característiques més apreciades pels motoristes: l’agilitat. El volum i el pes de la moto eren excessius i no hi havia mercat per motos tan pesades i voluminoses.

Les etapes del procés creatiu

El Design Thinking és, és precisament, un antídot a la innovació que no connecta amb les necessitats del consumidors i proposa, a partir de 5 etapes, promoure un model per crear en base a les vertaderes i noves oportunitats que ofereix el mercat:

1. Empatitzar: hem de ser capaços de posar-nos en la pell de les persones per generar solucions adequades a les seves necessitats i realitats. Escoltar què diuen que fan, però també observar el que fan per acabar entenent el perquè ho fan.

2. Definir: seleccionar la informació recopilada durant la fase d’empatia i quedar-nos amb aquella que realment aporta valor, ens permet descobrir oportunitats interessants. Identificar nous reptes, la solució dels quals ens ajudarà a obtenir un resultat innovador.

3. Idear: aquesta etapa té com a objectiu la generació de la quantitat més elevada possible d’opcions. Mai ens hem de quedar en la primera idea perquè, probablement, també se li hagi acudit a la nostra competència. En aquesta fase, hem d’aplicar el pensament expansiu i defugir el judicis per deixar que la creativitat ens ajudi a somniar en noves possibilitats.

4. Prototipar: és el moment de convertir les idees en realitat. Construir prototips ens ajuda a fer palpables les idees i visualitzar possibles solucions, posant de manifest elements que hem de millorar o refinar abans d’arribar al resultat final.

5. Testejar: tot el temps que invertim en desenvolupar una idea  a la nostra oficina sense testejar-la al mercat són diners que estem perdent perquè no sabem si la nostra proposta funcionarà. Aquesta fase és crucial perquè provarem el nostre prototip amb usuaris finals i això ens ajudarà a identificar millores significatives, errors a resoldre o possibles mancances. Durant aquesta fase, evolucionarem la nostra idea fins convertir-la en la solució final que estàvem buscant.

La innovació més “arriscadament segura”

El concepte del Design Thinking (o Innovació Centrada en les Persones) amb el seu significat actual (el disseny i la manera de pensar dels dissenyadors apareix al segle XVIII amb la revolució industrial) és conceptualitzat els anys 90 de la mà de David Kelley, fundador d’IDEO i professor de Stanford. Es tracta d’un model que traspassa l’àmbit del disseny per apropar-se al món empresarial amb l’objectiu d’aplicar la creativitat per trobar noves oportunitats a partir de necessitats latents.

L’objectiu de la primera generació de dissenyadors (els de la revolució industrial) era satisfer les necessitats de les persones a través de la industria. Durant el segle XX la seva feina va contribuir enormement a millorar l’estàndard de vida del món desenvolupat. Però, ara, ens trobem en un escenari on les necessitats bàsiques ja estan cobertes i n’han sorgit moltes altres noves. El món ha canviat: la societat, els models familiars, la manera de relacionar-nos, la manera com consumim, la manera com treballem, inclús els nostres valors són diferents i estan subjectes a una evolució constant.

L’escenari digital i la maduresa de la globalització ens situen en un context altament competitiu on tot sembla inventat i tot està al nostre abast en temps, qualitats i preus cada vegada més competitius.

Per això, avui, es fa més imprescindible que mai que les empreses desenvolupin un actitud innovadora, que incorporin la innovació en el seu ADN i en els seus equips per tal de ser capaços d’interpretar els canvis que afecten el consumidor i a les seves necessitats com oportunitats de negoci, evolucionar la seva oferta de productes i serveis d’acord amb aquests canvis i, fins i tot, repensar, si cal, el seu model de negoci per seguir sent competitives.

La innovació centrada en les persones és la forma més arriscadament segura de diferenciar-nos i aconseguir innovar a partir d’una millora en el diàleg entre els consumidors i els negocis. Aquesta ha estat l’aposta d’Uber, l’empresa més important de taxis del món, que no posseeix ni un sol vehicle i d’Airbnb, el principal proveïdor mundial d’allotjament, que no té cap hotel de propietat. 

Accedeix a les nostres publicacions