Accedeix a les nostres publicacions

Big Data, majors responsabilitats

05 - 05 - 2014

El creixement de les dades digitals s’ha accelerat exponencialment en els últims anys. Segons un informe de les Naciones Unidas s’espera que entre 2007 i 2020 la quantitat de dades es multipliqui per 44 i ja es parla "yottabytes", unitat corresponent a un septilió de bytes. L’Internet social, els registres de les dades que emeten les trucades, les transaccions de la banca mòbil, l’historial de navegació, la geolocalització, les apps, els wearables…La disponibilitat d’una quantitat massiva d’informació, el data mining i la possibilitat de rastrejar, monitoritzar, segmentar, oferir serveis personalitzats i preveure tendències presenta nombroses oportunitats en tots els sectors. La migració de totes les activitats econòmiques a l’entorn digital, sumada a la reducció de costos, ens condueix a un model socioeconòmic basat en data, que esdevé un actiu principal dels models de negoci.

“Data és el nou petroli de l’era digital”. És la categòrica afirmació de Neelie Kroes, vicepresidenta de la Comissió Europea, que no es cansa de reconèixer el potencial del Big Data per a la innovació tecnològica, la creació de nous llocs de treball i la promoció de l’economia basada en el coneixement. De fet, la Comissió està dedicant esforços a una iniciativa estratègica basada en el concepte de la cadena de valor de les dades, referida al cicle de vida de les mateixes per a l’ús de nous productes i serveis innovadors.

Avui, ningú dubta del valor que la informació té pels negocis. Però en aquesta fórmula, hi ha un actor important, el titolar de les dades. Aquest té el poder de disposició sobre elles i això és, ni més ni menys, la base de la protecció de dades personals. Un dret que confereix la capacitat de decidir qui tracta les dades, per quant de temps i amb quines finalitats.

I un dret del que cada cop som més conscients. Tant la privacitat com la seguretat de la informació guanyen cada vegada més protagonisme per als usuaris, consolidant-se la confiança com un factor essencial a l’hora de decidir els serveis que utilitza. Las revelacions de Snowden han contribuït a atiar el foc d’un debat encès i no hi ha setmana en què les seccions de tecnologia dels diaris no incloguin una notícia sobre la reacció dels usuaris davant dels canvis en polítiques de privacitat o la pèrdua de dades per part d’alguna empresa.

Per això, la protecció de la informació és, cada cop més, un ciment essencial per a qualsevol negoci que tracti amb dades, un valor que va més enllà d’una obligació legal. Conscients que la privacitat és una pedra angular en els seus models de negoci, empreses como Tuenti, Disney, Google o Telefónica formen parte d’una, cada cop més, nodrida llista d’empreses que compten des de fa anys amb un lloc estratègic, el Chief Privacy Officer.

El CPO, normalment integrat a la cúpula directiva, és el representant de la informació disponible a l’empresa i la cara visible de l’esforç d’aquesta en termes de privacitat.Algú que entèn el negoci i, a més a més, compta amb coneixements tècnics i legals, vetllant pel compliment normatiu en cadascuna de les fases del cicle de tractament. El CPO identifica noves oportunitats de negoci a través de l’anàlisi del data i és competent en la tasca de definir les prioritats estratègiques de la gestió de dades dinsi fora de l’empresa, protegint a la vegada els fluxos de informació, garantint la seva seguretat i tutelant els drets dels usuaris. Una imatge positiva de cara al mercat, amb una vessant marquetiniana, quelcom similar al càrrec assignat a Vinton Cerf, Chief Internet Evangelist.

Però aquest càrrec deixarà de ser discrecional. El regulador europeu, conscient de la necessitat d’actualitzar un marc legal que reflecteix una fotografia fixa del passat, està negociant una Proposta de Reglament de Protecció de Dades a Brusel·les que substituirà, si finalment hi ha acord entre el Parlament, el Consell i la Comissió, l’actual Directiva Europea de Protecció de Dades de l’any 1995, transposada al nostre ordenament jurídic a través de la LOPD. Entre les seves novetats, el Reglament imposa a les organitzacions l’obligació de designar un Data Protection Officer, que oficialitza la necessidad de comptar amb un guardià de les dades personals (una tasca similar al CPO).

No existeixen en l’actualitat instruccions clares sobre els criteris per a designar al DPO, que pot ser intern o extern a l’empresa. Allò que sembla clar és que aquest professional actuarà amb un estatus d’independència, blindant el seu mandat per dos anys, quelcom necessari en un entorn en què les decisiones no són sempre fàcils. En alguns països, com Alemanya, aquest càrrec ja és obligatori i existeixen associaciones como la IAPP als Estats Units o l’APEP a Espanya que representen un conjunt de professionals preparats amb coneixements tècnics i jurídics per donar suport a tot tipus de projectes relacionats amb el data.

Un tractament inadequat de la informació, a banda d’implicar una pèrdua de confiança per part  dels clients, pot provocar danys irreparables pel que fa a la reputació empresarial, por no parlar de les conseqüències econòmiques d’una possible denúncia davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que està habilitada per a imposar les sancions quasi més altes d’Europa.

Amb les tecnologies existents, el business intelligence i el valor de les dades com actiu de l’empresa, el responsable de privacitat deixa de ser un mer supervisor i es converteix en un element clau per a qualsevol negoci que vulgui competir en l’entorn digital. Aquelles empreses que sàpiguen aprofitar el potencial de les dades, integrant estratègies proactivas de protecció de la informació des del disseny, tindran un avantatge competitiu i se’n beneficiaran minimitzant riscos jurídics, econòmics i reputacionals.

En definitiva, explotar el “nou petroli”, concepte creat i emprat per la comissaria Kroes, exigeix innovació tecnològica, sens dubte, però també estratègia i responsabilitat. I integrar aquesta realitat en la presa de decisions de la companyia és, no ho dubtin, la fórmula de l’èxit. 

 

Accedeix a les nostres publicacions