Big Data i turisme: nous indicadors per a la gestió turística

27 - 05 - 2014

Recomanacions específiques per als hotels

1. Introducció 

L'estudi conclou amb una sèrie de recomanacions tàctiques i estratègiques dirigides als gestors hotelers i estructurades per categoria de l'allotjament i per accions específiques de gestió:

 • Captació de clients: orígens on cal focalitzar les accions comercials, recomanacions relatives als canals i idiomes de comunicació tant en origen com en destinació.
 • Ubicació/expansió: àrees d'interès en funció de les nacionalitats.
 • Configuració de producte: durada òptima del paquet d'estades, informació relativa a l'oferta complementària demandada segons les nacionalitats.

Evidentment, qualsevol presa de decisions ha de basar-se en una anàlisi amb més profunditat temporal, que permeti descriure variacions estacionals i interanuals. Les recomanacions s'inclouen com una mostra del tipus d'aplicacions que l'ús d'aquestes fonts de dades podria tenir en un nou model d’intel·ligència empresarial del sector.

2. Metodologia de categoria d'hotel segons la despesa

Amb les dades de despesa mitjana diària per nacionalitats es du a terme un exercici d'elecció de la categoria de l'hotel segons aquestes dades de les taules anteriors. En aquest cas, proposem les següents categories d'hotel en funció d’un import mitjà diari o Average Daily Rate (ADR):

 • Hotel 5 estrelles: més de 140 € ADR
 • Hotel 4 estrelles: entre 100 i 140 € ADR
 • Hotel 3 estrelles: menys de 100 € ADR

Aquesta categorització permet realitzar correspondències de categoria d'hotel segons el país. Així, per exemple, a Bèlgica, que té una despesa diària a Barcelona de 128,65 €, li correspondria un hotel de 4 estrelles, i a Suïssa, amb una despesa diària a Madrid de 203,24 €, li correspondria un hotel de 5 estrelles.

D’aquesta manera, partint de la categorització dels hotels anterior i fent servir la despesa mitjana o l'ADR per a aquesta finalitat, es pot concloure el següent:

Els visitants procedents de països no europeus i no llatinoamericans s'allotgen majoritàriament en hotels de 5 estrelles. Suïssa n’és una excepció, ja que també entra en aquesta llista de 5 estrelles.

Els visitants de països europeus s'allotgen majoritàriament en hotels de 4 estrelles, a excepció de francesos i portuguesos, que ho fan en hotels de categoria inferior.

Brasil i Argentina són els únics països no europeus amb un allotjament de 3 estrelles o inferior.

Sorprèn que Suècia, a diferència de la resta de països nòrdics, també se situï en la categoria de 3 estrelles, juntament amb França i Portugal.

3. Recomanacions globals

Els principals països visitants per volum de turistes són els següents:

 • Barcelona província: França, Itàlia, Regne Unit i Holanda
 • Madrid província: França, Itàlia, Regne Unit i Portugal

Per a aquests països es considera necessari dur a terme accions de captació independentment dels paràmetres analitzats a l'estudi.

Tant els francesos com els portuguesos tenen un nivell de despesa inferior als altres països. Recomanem que les accions de captació es facin a través de la intermediació o, en qualsevol cas, molt segmentades per garantir la rendibilitat, ja que té més capil·laritat i la despesa és 100 % variable pels hotels.

Hi ha un gran potencial de creixement en els països BRIC (Brasil, Índia, Rússia i la Xina). Sembla que Madrid té més potencial amb els brasilers i xinesos, mentre que Barcelona en té amb els russos. Índia segueix sent un mercat residual per a ambdues ciutats. Destaca, finalment, el poder adquisitiu dels visitants procedents de la Xina, clients clarament d'hotel de luxe.

Hi ha diferències molt importants de despesa en allotjament per a alguns països. Els suecs i els japonesos gasten molt més en allotjament a Madrid que a Barcelona, mentre que els països de la península aràbiga, Índia i Itàlia gasten molt més a Barcelona.

4. Accions específiques per als hotels de Barcelona

4.1.   Hotels de 5 estrelles de Barcelona (preu diari total superior a 140 euros)

Accions de captació

-       Campanyes SEM/SEO:

 • Tots els hotels: Itàlia, Suïssa, Estats Units, Xina, Emirats Àrabs, Índia, Aràbia Saudita i Singapur. Per a la Xina, campanya a Baidu.
 • Només hotels cèntrics: Suïssa, Xina, Índia.

-       Presència en webs o intermediaris de luxe específics a Suïssa i Estats Units i contractació d'intermediaris amb presència a tots els països esmentats.

Idiomes en què el lloc web hauria d’estar traduït: espanyol, anglès, alemany, francès, italià.

Ubicació

Els turistes de la península aràbiga i de l’Índia busquen una ubicació cèntrica a Ciutat Vella, i els procedents dels Estats Units i Singapur s'allotgen també cèntrics, però a l'Eixample. Per als xinesos, italians i suïssos, la ubicació no és determinant.

Ofertes

 

L'estada mitjana dels visitants d'aquests hotels és de 2 a 3 dies. Les propostes han d’estar adaptades a aquesta durada. Es recomana aplicar descomptes de llarga estada a partir de la quarta nit.

Implicacions en el servei de l'hotel

A l’hotel hi ha d'haver personal que parli l’anglès, l’alemany, l’italià, l’holandès, el francès, el mandarí i l’àrab.

El menjar ha d'estar adaptat i degudament senyalitzat per als turistes d'aquestes nacionalitats.

Hi ha oportunitats en la venda de productes i serveis addicionals per als visitants de la Xina, que fan una despesa mitjana diària molt elevada i consumeixen productes de luxe. Cal oferir-los serveis relacionats (sopars en restaurants de luxe, arribar a acords amb joieries exclusives...), ja que això pot constituir una nova font d'ingressos. 

4.2.   Hotels de 4 estrelles de Barcelona (preu diari total entre 100 i 140 euros)

Accions de captació

-       Campanyes SEM/SEO:

 • Espanya, França, Itàlia, Regne Unit, Holanda, Dinamarca, Rússia, Polònia i Japó.
 • Pel que fa a França, atès el poc volum de despesa que fan els francesos durant l’estada, es recomana activar un control pressupostari diari en les campanyes per tal que el seu ROI sigui positiu.
 • Pel que fa a Rússia, campanya a Yandex i Google.

-       Presència a webs o intermediaris específics dels països nòrdics, a més de contractació d'intermediaris amb presència a tots els països esmentats.

Idiomes en què cal traduir el lloc web: espanyol, anglès, alemany, francès, rus, italià, holandès i japonès.

Ubicació

Els clients d'aquests països es reparteixen majoritàriament entre hotels dels barris de Ciutat Vella, Eixample, Sant Martí i els afores. Els japonesos en són una excepció, ja que la meitat del gruix d’aquests visitants s’allotja a l' Eixample.

Ofertes

Cal dur a terme propostes de 2 a 3 dies per a tots els països.

Implicacions en el servei de l'hotel

El personal d'aquests hotels ha de dominar l’espanyol, l’anglès, el francès, el rus, l’alemany i el japonès.

Hi ha oportunitats en la venda de productes o serveis addicionals a l'hotel per als visitants russos i també per als japonesos, que fan una despesa notable en establiments de moda a Barcelona. Cal oferir-los serveis relacionats (personal shoppers, visites organitzades a botigues...), ja que això pot constituir una nova font d'ingressos.

4.3.   Hotels de 3 estrelles de Barcelona (preu diari total inferior a 100 euros)

Accions de captació

-       Campanyes SEM/SEO:

 • Espanya, França, Suècia, Noruega, Portugal, Brasil i Argentina.
 • Pel que fa a França, atès el poc volum de despesa que fan els francesos durant l’estada, es recomana activar un control pressupostari diari en les campanyes per tal que el seu ROI sigui positiu.

-       Presència a webs o intermediaris específics dels països nòrdics, a més de contractació d'intermediaris amb presència a tots els països esmentats. Com que el preu és un element decisiu, és important tenir presència en tots els intermediaris massius que busquen ofertes i preus accessibles.

Idiomes en què cal traduir el lloc web: espanyol, anglès, alemany, francès i portuguès.

Ubicació

Els turistes no s'allotgen generalment en hotels cèntrics (a causa del preu).

Ofertes

Per a tots els països, cal ofertar propostes de 2 a 3 dies. Per als francesos, es poden dur a terme propostes al voltant de 2 dies, mentre que per als noruecs, de 3 dies.

Implicacions en el servei de l'hotel

El personal d'aquests hotels ha de dominar l’espanyol, l’anglès, el francès i el portuguès.

La despesa en serveis addicionals de l'hotel d'aquests clients no és gaire alta. Per aquesta raó, no s'han de dur a terme accions específiques.

5. Accions específiques per als hotels a Madrid

5.1.   Hotels de 5 estrelles de Madrid (preu diari total superior a 140 euros)

Accions de captació

-       Campanyes SEM / SEO:

 • Tots els hotels: Estats Units, Suïssa, Xina, Japó, Noruega, Dinamarca, Índia, Emirats Àrabs i Aràbia Saudita. Per a la Xina campanya a Baidu.

-       Presència a webs o intermediaris específics de Suïssa, Estats Units i països nòrdics, a més de la contractació d'intermediaris amb presència a tots els països esmentats.

Idiomes en què cal traduir el lloc web: espanyol, anglès, francès i japonès.

Ubicació

A Madrid, la majoria dels turistes s'allotgen sempre en hotels cèntrics, especialment els americans. Per als ciutadans d’Emirats Àrabs i l'Índia, un emplaçament cèntric no és determinant a l'hora de triar l'hotel.

Ofertes

L'estada mitjana dels visitants d'aquests hotels és de 2 a 3 dies. Els suïssos són els qui hi fan una estada més curta i els indis els qui més allarguen l’estada mitjana a Madrid. Les propostes han de ser per a dos dies, i cal aplicar descomptes de llarga estada a partir de la tercera nit.

Implicacions a l'hotel

A l’hotel hi ha d'haver personal que parli l’anglès, el francès, el japonès i l’àrab.

El menjar ha d'estar adaptat i degudament senyalitzat per als turistes d'aquestes nacionalitats.

Hi ha oportunitats en la venda de serveis addicionals per als visitants de la Xina, Japó i Península Aràbiga, que fan una despesa mitjana diària molt elevada i consumeixen productes de luxe. Cal oferir-los serveis relacionats (sopars en restaurants de luxe, arribar a acords amb joieries exclusives...), ja que això pot constituir una nova font d'ingressos.

5.2.   Hotels de 4 estrelles de Madrid (preu diari total entre 100 i 140 euros)

Accions de captació

-       Campanyes SEM / SEO:

      Tots els hotels: Regne Unit, Holanda, Bèlgica, Rússia, Suècia i Rússia.

-       Presència a webs o intermediaris nòrdics, a més de contractació d'intermediaris amb presència a tots els països esmentats.

Idiomes en què cal traduir el lloc web: espanyol, anglès, alemany, francès, holandès i rus.

Ubicació

La majoria dels turistes a Madrid s'allotgen sempre en hotels cèntrics, especialment els russos.

Ofertes

L'estada mitjana dels visitants d'aquests hotels és de 2 dies. Les propostes han de ser per a dos dies d'estada, i només s’han d’aplicar descomptes de llarga estada a partir de la  tercera nit.

Implicacions en el servei de l'hotel

A l’hotel hi ha d'haver personal que parli anglès, francès, alemany, holandès i rus.

El menjar ha d'estar adaptat i degudament senyalitzat per als turistes d'aquestes nacionalitats.

Hi ha oportunitats en la venda de productes i serveis addicionals per als visitants de Rússia, que tenen una despesa mitjana diària molt elevada i consumeixen productes de luxe. Cal oferir-los serveis relacionats (sopars en restaurants de luxe, arribar a acords amb joieries exclusives...), ja que això pot constituir una nova font d'ingressos.

5.3.   Hotels de 3 estrelles de Madrid (preu diari total inferior a 100 euros)

Accions de captació

-       Campanyes SEM / SEO:

 • Espanya, França (control de despesa), Itàlia, Portugal, Polònia, Brasil, Argentina i Singapur.

-       Com que el preu és un element decisiu, és important tenir presència a tots els intermediaris massius que busquen ofertes i preus accessibles. Especialment, recomanem donar molt pes a la intermediació per a França, Portugal i Brasil.

Idiomes en què cal traduir el lloc web: espanyol, anglès, alemany, portuguès i italià.

Ubicació

Els turistes tenen preferència per la zona centre de Madrid.

Ofertes

Es realitzaran propostes de 2 dies per a tots els països, amb possibilitat que siguin de 3 dies per als turistes de Singapur.

Implicacions en el servei de l'hotel

El personal d'aquests hotels ha de dominar l’espanyol, l’anglès, el francès, l’italià i el portuguès.

La despesa en serveis addicionals de l'hotel d'aquests clients no és gaire alta. Per aquesta raó, no s'han de dur a terme accions específiques.

 

 

 

 

 

 

Capítol: Recomanacions específiques per als hotels