Accedeix a les nostres publicacions

Big Data i Turisme: La revolució del management TEDxBarcelona

30 - 05 - 2016

  

Què passaria si, a temps real, Barcelona fos capaç de saber quants turistes hi ha avui, en aquest precís moment? ¿Què passaria si la ciutat de destí pogués saber les nacionalitats dels turistes, els seus gustos, el tipus d’hotel que prefereixen i en quins barris els prefereixen?

Si pugéssim tenir aquest informació a temps real podríem saber tot el que RocaSalvatella i Telefònica va saber, quan van creuar les dades de Telefònica Mòbils Espanya –a partir de les dades roaming  dels operadors telefònics- amb els de BBVA - perfils de consumo de les targetes de Crèdit estrangeres-.

Les tres empreses van  utilitzar el Big Data com a font d’informació base. Van tenir la possibilitar de conèixer a cada moment, per exemple, quants mòbils de cada nacionalitat hi havia a la ciutat, quines zones freqüentaven, l’estança dels turistes o la despesa mitjana per dia segons el país d’origen dels visitants.  

L’aliança entre Telefónica, BBVA i RocaSalvatella va obrir una finestra d’esperança al sector turístic i al sector hoteler. Les dades ben aprofitades poden arribar a ser un ingrés per a les companyies. És a dir, les dades generades per als clients són també un actiu en el nostre negoci. Fer un bon ús dels fluxos d’informació ens porta a la creació de nous serveis i a la millora de la presa de decisions.

I la pregunta és, diu Marc Cortés –director general de RocaSalvatella- en el TEDxBarcelona del passat mes d’abril: -¿Si Telefónica té la dada des de fa anys per què no l’ha utilitzada encara? A la qual el directiu respon: “L’important no es la dada en sí mateixa, la dada no té valor. Allò important és la pregunta que li fas a la dada que et permet treure conclusions”. L’auditori, atònit, escoltava amb silenci. Ja que després d’extensos debats sobre el fenomen del Big Data, el que verdaderament importa és la Big Question.

Té sentit. Perquè si som capaços de saber que el 50% dels turistes que es desplacen fins a Barcelona i Madrid són francesos, italians i britànics, traduir les webs dels hotels al francès, l’italià i l’anglès és coherent. Si coneixem la mitjana de l’estança i la despesa dels nostres hostes segons el seu país d’origen, podrem oferir-los-hi pacs de promoció personalitzats.

Treballar els fluxos de dades a temps real ens serveix per prendre decisions dins del sector turístic que ens ajuda: a gestionar el moviment dels grups turístics, determinar la gestió del sistema de transport públic de la ciutat, adaptar el sistema de restauració, decidir quin tipus de turisme volem, però sobretot ens permet generar aliances insospitades cap a la creació de nous models de negoci.

 

Accedeix a les nostres publicacions