Acompanyem la transformació digital dels negocis

La transformació digital és l’oportunitat estratègica d’incorporar noves tecnologies, però sobretot noves lògiques, per tal que el negoci sigui més eficient i permeti noves oportunitats. En aquest context, entenem les organitzacions i la seva cultura, detectem les oportunitats digitals i organitzem l’activitat orientant-la a resultats mesurables.

L’adaptació dels negocis i les organitzacions al nou entorn digital demana un ús correcte de la tecnologia disponible, però sobretot una visió compartida per l’equip directiu, una clara orientació a negoci i redisseny de processos i ajustos organitzatius.

Equips directius compartint la visió sobre com les xarxes socials, els dispositius mòbils, els volums d’informació disponible o les lògiques col·laboratives poden modificar el negoci i l’activitat, entenent els ritmes, el temps i l’abast d’aquests canvis, i identificant els actors i les aliances rellevants per al seu desenvolupament.

Una clara orientació a negoci. Bé siguin vendes o acció comercial, eficiències o reduccions de despesa, desenvolupament o posicionament de la marca, millora del relacional o de l’atenció al client, informació d’entorn o de la competència, recolzament a la internacionalització, desenvolupament de nous serveis i productes. Resultats mesurables i incorporables al quadre de comandament de l’organització.

Evolució de l’organització. La digitalització pot comportar redisseny de processos i redefinició de rols i funcions, i això comporta no només tenir en compte la cultura i l’estructura de l’organització, sinó sobre tot acompanyar tant persones com equips en el desenvolupament de noves competències.

Som experts en la transformació digital dels negocis

La digitalització afecta tots els sectors d’activitat econòmica, creant noves relacions, noves oportunitats i arribant fins i tot a redefinir el model de negoci d’algunes indústries. Entendre el canvi digital, el seu tempo i les seves conseqüències és crític per al futur de les organitzacions.

Ens orientem a resultats

El resultat d’incorporar lògiques digitals no es mesura amb nous indicadors com el nombre de fans, sinó amb la mètrica pròpia de cada negoci: unitats venudes, registres captats en base de dades, descens de morositat en client, temps de resposta en atenció al client, etc.

Entenem les organitzacions i la seva cultura

L’adopció de noves solucions i la gestió del canvi no depenen de la tecnologia. Acompanyem els equips directius en la correcta comprensió de com el fet digital modifica el negoci i les seves àrees funcionals, i aportem criteri i visió estratègica.

Explorem les oportunitats digitals

Internet, com a tecnologia i com a espai d’activitat, està sent la principal font de creixement i de creació d’oportunitats empresarials. Tant les estratègies d’augment de vendes i accés a nous mercats com les d’optimització i reduccions de costos es basen en l’ús correcte de conceptes i recursos digitals.

Resolem l’estratègia i orientem l’execució

Identificada la necessitat, i partint de les oportunitats de l’entorn digital, definim els plans estratègics, detallem els plans d’acció, identifiquem els perfils necessaris, avaluem els costos i construïm els quadres de comandament.