8 competències digitals per a l'èxit professional

11 - 04 - 2014

7. Lideratge en xarxa

Ja no n’hi ha prou amb tenir bones idees, ser innovador, gestionar bé la informació, sobresortir en la implantació i execució de processos i fer bé les coses. Avui dia, ser competitiu, tant a nivell individual com d'organització, exigeix entendre l'entorn digital i dominar el conjunt de competències que descrivim. El lideratge, vinculat a la capacitat de treballar en xarxa, s'ha convertit en una competència bàsica per a qualsevol professional d'avui dia, no només per als directius. El que marca la diferència és també ser capaç de liderar des de les xarxes i liderar equips en xarxa. Fins ara, el lideratge mai no havia estat una cosa tan necessària i, no obstant això, vivim en l'època en què més escasseja. Moltes vegades, les persones que estan al capdavant dels equips no tenen les competències necessàries o simplement el temps necessari per gestionar com cal el canvi i els reptes del món actual. El problema no és tant la manca d'habilitats individuals com la necessitat de pensar en el lideratge dins d'una organització com una cosa distribuïda, compartida, flexible i mòbil. Necessitem líders individuals que sàpiguen treballar col·lectivament i cooperar en equip. Necessitem persones amb capacitats individuals de lideratge, però que siguin capaces de moure's en entorns col·laboratius i en xarxa per construir un lideratge distribuït i digital, compartit i en molts casos temporal, vinculat a projectes i situacions concretes. Les organitzacions necessiten líders clarividents amb visió i capacitat d'anticipació, però també professionals pràctics, d'acció i tecnològicament competents. El líder digital gestiona des de les xarxes i a les xarxes. Mostra el camí i motiva. Fixa objectius i valora resultats.

La transformació dels mercats, la globalització i la digitalització comporten que cada vegada sigui més habitual treballar amb equips multiculturals, pluridisciplinaris, deslocalitzats, temporals i mòbils. Solen ser equips que es formen per a un projecte concret, durant un temps determinat i que inclouen un conjunt de persones de diverses procedències i trajectòries. Són equips liderats per persones que han de poder coordinar en xarxa, en entorns canviants, contextos digitals i de manera distribuïda. La direcció d'un projecte deixa de ser un lloc fix. Els equips i els responsables canvien a cada projecte. La direcció és temporal, el lideratge és permanent. La direcció és una funció, el lideratge és una actitud. A més, és una competència que es pot adquirir i desenvolupar al llarg de la vida professional.

Liderar en xarxa, de manera distribuïda, exigeix a l’equip saber fomentar, impulsar i facilitar l'ús d'eines digitals que facilitin la comunicació i la circulació d'informació i coneixement. El lideratge digital pressuposa les competències de gestió de la informació, comunicació digital i treball en xarxa.

El líder digital dirigeix des de la influència moral en lloc de fer-ho des de l'autoritat formal. Dit d'una altra manera, la seva autoritat no resideix en la jerarquia sinó en les qualitats i competències que aporta. Un bon líder ha de ser col·laboratiu i afavorir el desenvolupament professional dels seus equips, així com conèixer els codis d’una comunicació efectiva amb els col·laboradors. El líder digital cedeix responsabilitat i treballa des de la confiança atorgada a l'equip. Promou el diàleg i la conversa i sap resoldre conflictes en entorns virtuals. El lideratge digital implica un compromís per desenvolupar competències professionals, actitud per experimentar amb les tecnologies, decisió per invertir en noves eines i seguretat per fomentar la participació dels equips i promoure estructures organitzatives per capturar les oportunitats del context digital. Pel que fa a la relació amb els mitjans socials, el líder digital ha de ser capaç de produir, distribuir, gestionar, recomanar, estructurar i analitzar.

EL PROFESSIONAL AMB LA COMPETÈNCIA DE LIDERATGE EN XARXA ÉS CAPAÇ DE:

 1. Fomentar, impulsar i facilitar eines digitals dins l’equip per aconseguir objectius i resultats
 2. Promoure i facilitar a l’equip estructures organitzatives que fomenten i faciliten la circulació de la informació
 3. Comunicar-se amb l’ equip de forma efectiva a través de canals virtuals
 4. Promoure l'ús d'eines digitals per mantenir informat l'equip, i assegurar-se que disposa de la informació necessària per dur a terme la feina
 5. Generar confiança i aconseguir el compromís de l’equip de forma no presencial
 6. Liderar de manera distribuïda i virtualment, escoltant i fomentant la participació de l'equip en les decisions
 7. Comprendre les interaccions en els grups virtuals, gestionar els conflictes i fomentar la col·laboració

 APORTA A L'ORGANITZACIÓ:

 1. Afavoreix la construcció de marca internament
 2. Un lideratge digital distribuït genera avantatge competitiu
 3. Millora la integració dels equips de treball
 4. Afavoreix l'optimització dels recursos i de les habilitats dels professionals
 5. Millora l'eficiència dels processos

 

Capítol: 7. Lideratge en xarxa