8 competències digitals per a l'èxit professional

11 - 04 - 2014

6. Visió estratègica

La visió ha de ser realista, creïble i atractiva. La visió estratègica té un efecte motivador sobre l'organització, dota de sentit el treball de cada membre, fixa l'estàndard d'excel·lència i, sobretot, connecta el present amb el futur. La visió estratègica proveeix l'organització d'un objectiu comú i compartit.

Aquesta és la menys comuna de les competències. En entorns digitals, la visió estratègica escasseja fins i tot entre els responsables d'algunes de les organitzacions més rellevants de l'escena empresarial. És necessària per exercir el lideratge i imprescindible per liderar una organització. En un cas extrem, el CEO d'una organització podria no tenir alguna de les altres competències, però mai no li pot mancar visió estratègica. Hi ha multitud d’exemples que demostren com la manca de visió estratègica provoca la pèrdua de competitivitat, de quota de mercat, i finalment la desaparició d'una organització.

Des de l'òptica digital, la visió estratègica exigeix un coneixement profund de les claus i tendències del fenomen digital i de com aquest pot influir positivament o negativament en la proposta de valor i en el model de negoci.

El líder amb visió estratègica digital és el principal impulsor de la transformació digital de la seva organització. A més, fomenta la formació i l’actualització dels empleats en l'àmbit digital. Entén l’entorn digital com una oportunitat de negoci i sap com aportar valor des de la transformació digital. Gràcies a la visió global i a la integració de tota l'organització a l'estratègia de transformació digital aconsegueix desenvolupar una cultura digital que permet a l’organització incorporar canvis a la cadena de valor. Entén la importància de la identitat i de la reputació digital i és el primer en adquirir una postura protagonista en aquestes matèries. Comprèn la importància de les dades i d’analitzar-les; monitora i té indicadors de reputació digital i de negoci.

Comparteix amb l’equip directiu i amb la resta de l'organització la visió sobre com les xarxes socials, els dispositius mòbils, els volums d'informació disponible i les lògiques col·laboratives poden millorar el negoci. Entén i sap gestionar els ritmes i els temps del món digital i comprèn les dinàmiques de la col·laboració, i per aquest motiu promou constantment estratègies de recerca de socis, de cooperació i d’aliances.

Sap buscar i identificar les oportunitats que genera el nou escenari digital. Orienta l'organització cap a aquestes oportunitats mitjançant una estratègia realista i plans d'acció concrets, i no oblida que cap visió no és vàlida si no està correctament orientada al client i als resultats. A través de l'estratègia digital s’orienta cap a la consecució dels objectius de negoci.

EL PROFESSIONAL AMB LA COMPETÈNCIA DE VISIÓ ESTRATÈGICA ÉS CAPAÇ DE:

 1. Conèixer les claus i tendències principals del fenomen digital
 2. Comprendre com poden influir les noves lògiques digitals sobre l'estratègia de l’organització, els usuaris i els competidors
 3. Aplicar els beneficis de les lògiques digitals a l’organització per aconseguir els objectius i eficiència
 4. Gestionar els indicadors de reputació digital de l’organització i dels competidors
 5. Promoure accions concretes per fomentar la circulació de la informació
 6. Tenir una visió general de la informació i el coneixement necessari per tal d'assolir els objectius estratègics de l’organització i generar accions concretes

APORTA A L'ORGANITZACIÓ:

 1. Motiva l'organització
 2. Orienta i dóna sentit al dia a dia
 3. Orienta l'organització cap a l'excel·lència
 4. Genera oportunitats de negoci
 5. Afavoreix la sostenibilitat de l'organització a mitjà i a llarg termini

 

Capítol: 6. Visió estratègica