8 competències digitals per a l'èxit professional

11 - 04 - 2014

3. Comunicació digital

Els mercats són converses. La comunicació són converses. Totes les comunicacions ja són digitals. La comunicació ha adquirit un paper fonamental a l’hora de millorar l'eficiència i la productivitat de les organitzacions, i és una oportunitat única per a la transformació empresarial. Exerceix un paper clau en la relació amb clients, públics, empleats, socis, mercats i inversors. És la competència bàsica que ens permet traslladar el missatge de marca, tant externament com internament, i juga un paper cada vegada més important per millorar els fluxos interns d'informació, la gestió del coneixement i la productivitat i l'eficiència empresarial.

A l'era de l'empresa connectada, la comunicació digital és una de les principals competències d’un professional. Per ser efectiva, la comunicació ha de ser permanent, rellevant, pertinent i distribuïda. El professional ha de ser capaç de comunicar-se de manera eficient amb la resta de l'organització, així com amb l'exterior, utilitzant tots els mitjans i formats disponibles. Un professional que domina la comunicació és capaç de seguir espais d'informació i comunicació d'interès; entén els codis i els llenguatges de l’entorn digital; sap crear els seus canals de comunicació a la xarxa per transmetre i compartir informació amb clients i clients potencials; reutilitza i transforma la informació i és capaç de disposar-la en diferents suports i formats per comunicar i comunicar-se millor; participa activament a les xarxes socials en temes específics, i manté xarxes virtuals de contactes professionals i participa proactivament en entorns virtuals i espais col·laboratius en línia. Ser competent en comunicació també implica saber escriure i dominar eines d'escriptura digital i d’escriptura col·laborativa, ser capaç de dur a terme presentacions eficaces i tenir coneixements de creació multimèdia i comunicació síncrona i asíncrona, tot això en qualsevol moment i a qualsevol lloc i amb dispositius fixos o mòbils.

 EL PROFESSIONAL AMB LA COMPETÈNCIA DE CONEIXEMENT DIGITAL ÉS CAPAÇ DE:

 1. Comunicar-se de forma eficient de manera asíncrona
 2. Participar activament en converses i debats en línia i dur-hi a terme aportacions de valor
 3. Comunicar-se de forma eficaç i productiva amb els seus col·laboradors a través de mitjans digitals
 4. Comunicar-se de manera eficient de manera síncrona en línia
 5. Generar contingut de valor i tenir opinions que ajudin a generar debat
 6. Participar proactivament en entorns digitals, xarxes socials i espais col·laboratius en línia i dur-hi a terme aportacions de valor
 7. Identificar nous espais on participar que puguin resultar interessants
 8. Establir relacions i contactes professionals amb mitjans digitals

 APORTA A L'ORGANITZACIÓ:

 1. Genera coneixement de mercat i de clients
 2. Augmenta l'eficiència i la productivitat interna
 3. Afavoreix el posicionament i la construcció de marca
 4. Redueix els riscos de crisi de marca
 5. Incrementa la transparència i la visibilitat del coneixement intern
Capítol: 3. Comunicació digital