8 competències digitals per a l'èxit professional

11 - 04 - 2014

2. Gestió de la informació

Cada dia es creen 2,5 quintilions de bytes de dades1. El 90% de les dades de què disposem a l'actualitat tenen menys de dos anys i el 99,5% de les dades generades l'any 2012 mai no s'han analitzat ni s'han fet servir. Cada dia, els 200 milions de d'usuaris2 de Twitter emeten un total de més de 400 milions de tuits. Cada minut es pugen a Youtube 48 hores de vídeo i es fan més de 2 milions de cerques a Google. Cada minut, les organitzacions reben més de 34.000 likes a les seves pàgines i s'escriuen més de 27.000 posts a Tumblr. Vivim envoltats de dades i d’informació. La informació és abundant i accessible. És ubiqua i mòbil. Hi accedim des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Però les dades no serveixen per a res si no es comuniquen i s’utilitzen. Comunicar-les i utilitzar-les implica saber gestionar-les. Després del núvol i la mobilitat, la següent frontera per a les empreses més competitives és la gestió i l'anàlisi de les grans dades.

La gestió de la informació és una de les competències convencionals que més s’ha modificat des de la irrupció d'internet i de la xarxa. 

Té a veure amb la capacitat per beneficiar-se de la quantitat ingent d'informació i dels recursos disponibles a la xarxa. Ens capacita per accedir a mitjans digitals i a les tecnologies de la informació i la comunicació en general, per entendre i avaluar de manera crítica diferents aspectes dels mitjans digitals i dels continguts i per comunicar-nos eficientment en contextos diversos. Gestionar bé la informació implica millorar els actuals fluxos d'informació dins de les organitzacions. És ser capaç d'obtenir informació rellevant, però també de saber emmagatzemar-la i fer-la servir. Exigeix ser crítics amb la informació que rebem, interpretar i aprendre a discernir entre l'abundància d'informació que es produeix a cada moment per tal de discriminar i seleccionar la rellevant per a la nostra activitat o negoci. Exigeix conèixer i utilitzar eines com ara xarxes socials, microblogging, motors de cerca, agregadors, eines de curació i mapes mentals. Està cada vegada més relacionada amb la gestió i l’explotació de grans sèries de dades: Data Analytics.

Aquesta competència implica la capacitat de cercar, obtenir, avaluar, organitzar i compartir informació. Inclou accions tan diverses com navegar per Internet per accedir a informació, recursos i serveis; obtenir informació a la xarxa mitjançant cerques eficients; subscriure's a continguts rellevants; monitorar la xarxa; desar de manera organitzada la informació per afavorir-ne la localització posterior; avaluar la qualitat, la fiabilitat, la pertinència i la utilitat de la informació, els recursos i els serveis obtinguts a la xarxa; sistematitzar i utilitzar la informació i els coneixements adquirits i d’aquesta manera afegir valor als resultats obtinguts, i localitzar i distingir noves fonts d'informació, combinar-les amb les existents i obtenir informació en temps real i a qualsevol lloc. Facilita la recerca de temes dins la xarxa i l'administració de la nostra dieta d'informació. És bàsica per dur a terme l'aprenentatge continu o el treball en xarxa. Avui en dia, ser un bon professional és ser capaç d'aprofitar les oportunitats d'informació que ens brinda el món digital. 

EL PROFESSIONAL AMB LA COMPETÈNCIA DE CONEIXEMENT DIGITAL ÉS CAPAÇ DE 

 1. Navegar per Internet per accedir a informació, recursos i serveis
 2. Dur a terme cerques eficients a Internet que li permetin obtenir informació rellevant per als seus objectius
 3. Obtenir informació en temps real i a qualsevol lloc
 4. Saber subscriure's a continguts rellevants per als objectius i monitorar la xarxa a la recerca d'informació clau
 5. Desar i emmagatzemar la informació digital de manera organitzada per afavorir-ne la localització posterior
 6. Localitzar i distingir noves fonts d'informació i combinar-les amb les existents
 7. Avaluar la qualitat, la fiabilitat, la pertinència, l'exactitud i la utilitat de la informació, els recursos i els serveis obtinguts a la xarxa
 8. Sistematitzar y utilitzar la informació i els coneixements adquirits i d’aquesta manera afegir valor als resultats obtinguts
APORTA A L'ORGANITZACIÓ:
 1. Genera coneixement rellevant
 2. Aporta intel·ligència de negoci i anàlisi competitiva
 3. Facilita la innovació
 4. Millora la circulació de la informació i l'eficiència dels processos
 5. Ajuda al posicionament de marca
Capítol: 2. Gestió de la informació