8 competències digitals per a l'èxit professional

11 - 04 - 2014

1. Coneixement digital

L'any 1999, Levine, Locke, Searls i Weinberger van publicar el Manifiest Cluetrain: 95 tesis centrades en l'impacte d'Internet i les Tecnologies de la Informació sobre els mercats, les organitzacions i els models de negoci. La proposta partia de la hipòtesi que el canvi tecnològic provocaria una transformació total de les relacions entre empresa i client. Apuntaven a una nova forma de fer negocis des del diàleg, la transparència, la col·laboració, el contacte personal i l'horitzontalitat. Aquests valors, amb el temps han conformat el que avui entenem per cultura digital. El text descriu un escenari de relació entre organitzacions, empleats i clients regit per conceptes com la comunicació contínua i sense intermediació, la conversa i el diàleg com a eixos motors dels mercats, la confiança i l'honestedat com a característiques imprescindibles per a la sostenibilitat empresarial, l'abundància de dades i d’informació com a context del treball, la proximitat, la necessitat d'aportar valor i el servei a l'economia real com a drivers de la diferenciació en els negocis, i l'empresa social, la innovació oberta i el crowdsourcing com a models més eficients de governança i excel·lència en la gestió empresarial. Els autors partien d'una màxima evident però no per això menys important: els mercats són converses. O, en la seva evolució actual, els mercats són relacions.

Si una cosa caracteritza aquesta nova època és el paper central que desenvolupen les persones dins i fora de les organitzacions. Si una cosa diferencia les organitzacions digitals de les seves homòlogues tradicionals és el paper protagonista i central que exerceixen les persones, empleats o clients en els processos de transformació. Parlar de coneixement digital dins l'entorn de les organitzacions és parlar d'estructures i equips que assumeixen els valors de l'horitzontalitat, la innovació oberta, la col·laboració i la intel·ligència col·lectiva com a elements clau de l’ADN organitzatiu. Organitzacions que són conscients de la necessitat de transformació mitjançant la formació i l'aprenentatge continu i de l'obligació d'incorporar nous professionals que comparteixen aquests valors. Ser competent digitalment implica, evidentment, tenir coneixements de tecnologia, però sobretot significa tenir capacitat d'exploració, d’aprenentatge i d’adaptació. Suposa fer cada dia el viatge que va de les lògiques de la competitivitat fins a les de la col·laboració i la cooperació, de la comunicació unidireccional a la conversa, de les estructures pesades i rígides a les lleugeres i flexibles i de la gestió basada en l'escassetat a la gestió de l'abundància.

Coneixement digital és la competència més intangible. Es té o no es té. Però també s'adquireix i es desenvolupa. Per a un professional suposa coses com actualitzar contínuament els coneixements sobre les xarxes socials principals; fer servir alguna xarxa social des d'un punt de vista personal i professional; tenir una estratègia de marca personal a la xarxa; planificar i estructurar la participació a Internet perquè sigui sistemàtica i de qualitat; intervenir de forma responsable, segura i ètica en entorns digitals corporatius i privats. El coneixement digital suposa entendre de manera profunda l'entorn digital i la naturalesa, el rol i les oportunitats generades pel fenomen digital en qualsevol aspecte de la vida, tant privada com professional. També requereix tenir els coneixements tècnics per comprendre, produir i presentar conjunts d'informació complexa.

EL PROFESSIONAL AMB LA COMPETÈNCIA DE CONEIXEMENT DIGITALES CAPAÇ DE:

 1. Utilitzar de forma eficient recursos i eines digitals
 2. Fer ús d'eines i mitjans digitals professionalment
 3. Comprendre la hipertextualitat i la multimodalitat dels nous mitjans digitals
 4. Integrar les noves lògiques digitals a la feina
 5. Fer servir eines digitals per al pensament reflexiu, la creativitat i la innovació
 6. Gestionar de manera apropiada la identitat digital corporativa i la pròpi
 7. Intervenir de forma responsable, segura i ètica en entorns digitals corporatius o propis
 8. Avaluar de manera crítica pràctiques socials de la societat del coneixement
 
APORTA A L'ORGANITZACIÓ:
 1. Augmenta la productivitat i accelera la innovació
 2. Canvia la manera de gestionar el talent i els processos
 3. Millora la flexibilitat i la capacitat de reacció i anticipació
 4. Augmenta el coneixement de l'entorn
 5. Genera seguretat davant els canvis i la incertesa
 
Capítol: 1. Coneixement digital