8 competències digitals per a l'èxit professional

11 - 04 - 2014

Conclusió

Vivim en un món digital, global i hiperconnectat caracteritzat per un canvi social i tecnològic continu i accelerat, per la irrupció constant de nous actors i per la mobilitat i la connectivitat ubiqües. El procés de digitalització en què estem immersos està generant una realitat econòmica que ens ofereix noves oportunitats. L'economia digital és silent, es desenvolupa en un territori no físic, immens i invisible, i està regida per múltiples automatismes que li confereixen dues característiques clau: velocitat i impredictibilitat. La irrupció d’aquesta economia és font de creixement i de creació d'oportunitats empresarials i professionals. Per exemple, s'estima que d’aquí a 4 anys el pes de l'economia digital sobre el total de l'economia mundial serà el doble que a l'actualitat. És a dir, a les economies avançades les oportunitats de creixement es troben en el territori de l'economia digital. A Espanya, aquesta aporta ja més de 23.400 milions d'euros al PIB espanyol (2%), una xifra que es triplicarà cap a l’any 2015 i que converteix l’entorn digital, l'únic àmbit amb aquest potencial de creixement, en un element clau per al futur de l’economia espanyola.

Aquesta realitat econòmica convida els responsables de les empreses a integrar l’entorn digital a les tasques diàries, a explorar noves oportunitats de negoci i a adequar les capacitats organitzatives de les empreses per aprofitar al màxim les oportunitats de creixement que els ofereix el món digital.

La clau per a les organitzacions i els professionals és ser capaços de veure el canvi no com una amenaça, sinó com una gran oportunitat per adaptar-se, aprendre, tornar a aprendre, evolucionar i avançar. La clau és veure la transformació digital com la gran oportunitat que és.

Només podrem encarar el futur laboral amb garanties si som professionals competents digitalment. Només així les organitzacions poden afrontar amb seguretat els processos actuals de transformació digital. Només amb professionals competents digitalment podrem parlar d'organitzacions digitalment competents. Tenir bons professionals és la millor garantia per ser competitius i construir equips i organitzacions àgils que ens permetin respondre amb èxit als ràpids canvis de l'entorn. Calen equips d'alt rendiment orientats a resultats, basats en lideratges distribuïts, intensius en l'ús de tecnologies i d'informació, amb gran capacitat de comunicació i aprenentatge i acostumats al treball en xarxa i col·laboratiu.

El model de competències que exposem aquí és un model eminentment pràctic que es basa en l'experiència adquirida acompanyant negocis i organitzacions en els processos de transformació digital. Recopila les 8 competències bàsiques que ha d'adquirir i desenvolupar un professional per tal d'afrontar el procés de transformació digital. Aplicades sobre el conjunt d'una organització, produeixen un gran impacte. Totes són rellevants i necessàries. Individualment, ens fan millors professionals. De manera col·lectiva, ens permeten afrontar amb èxit el repte digital; aprofitar les oportunitats; focalitzar les inversions; desenvolupar una cultura digital a tota l'organització, i ser persistents en el canvi i consistents en la visió.

La transformació digital no és un tema de tecnologies, sinó una qüestió de visió, estratègia, cultura organitzativa i redisseny de processos. Consisteix a ser capaços de superar amb èxit el repte de la gestió del talent en temps de xarxes. I, amb aquest objectiu, els professionals i el seu desenvolupament són molt importants. Els equips directius han d'exercir un paper protagonista en l'impuls inicial, en el suport posterior i en el manteniment d'aquesta transformació. I també és vital comptar amb el talent adequat i disposar de professionals competents digitalment. És una responsabilitat compartida, però sobretot és la tasca dels equips directius adquirir un fort compromís a l'hora d'impulsar el desenvolupament intern de la cultura digital i d'aquestes competències digitals.

Capítol: Conclusió