8 competències digitals per a l'èxit professional

11 - 04 - 2014

Organitzacions, persones i processos

[1]   ORGANITZACIONS

Qualsevol negoci ja és un negoci digital. El que tenim entre mans és una de les poques revolucions disruptives de la història, una d'aquestes transformacions que modifiquen de manera transcendental el nostre sistema productiu. Vivim en un món que necessita cada vegada més talent i innovació per tal de respondre a la globalització i a la complexitat dels mercats, però que també ha de donar resposta a l’entorn local i ocupar-se de tot el que és diferent. La digitalització, el canvi social i tecnològic continu i accelerat; el procés imparable de globalització, la irrupció constant de nous agents i l'extrema connectivitat estan provocant canvis en les organitzacions i en les competències necessàries per respondre eficaçment a l’horitzontalització del coneixement, la desjerarquització de les relacions i la irrupció d'un nou tipus de client.

La digitalització no és un punt de destinació per a les empreses i les marques, sinó un procés de transformació profunda que requereix, abans que res, enfocament i estratègia per no perdre de vista els objectius de negoci.

Amb la irrupció de la mobilitat, el núvol i les tecnologies socials centrades en l'usuari, la tecnologia ha deixat de ser un centre de cost i ha esdevingut un agent crític en la definició dels models de negoci i de la seva viabilitat. La transformació digital ha provocat que les tecnologies donin forma als models de negoci, però també que els models de negoci donin forma a les tecnologies. A més, quan la tecnologia és ja una commodity, ubiqua i abundant, l'avantatge competitiu no es troba en la tecnologia en si mateixa, sinó en saber orientar-la cap al negoci i fer-la servir per gestionar la informació i el coneixement, i sobretot per ser capaços d'explotar al màxim la connexió entre les persones i el coneixement. Més que tecnologia, el que necessitem són professionals connectats en xarxa i dotats de les competències adequades. Més que sistemes de gestió del coneixement, el que necessitem són treballadors del coneixement dotats de les competències digitals necessàries per dirigir la convergència entre globalització i canvi tecnològic accelerat.

Conèixer què passa a Internet i revisar els processos amb aquest prisma; comprendre les noves lògiques digitals i utilitzar-les de forma adequada per al negoci; saber detectar el talent tant dins com fora de l'organització; comptar amb professionals competents digitalment; en definitiva, tenir un nivell apropiat de desenvolupament digital és un factor clau per al creixement de les empreses i la seva sostenibilitat futura.

[2]   PERSONES

El concepte digital ha ampliat el nostre caràcter social. Ser més digitals significa ser més socials, significa formar part d'una nova cultura de la participació caracteritzada per unes barreres molt baixes per a la producció de coneixement compartit, la resolució de problemes de manera col·laborativa, la circulació i l'abundància d’informació.

Les estructures tradicionals, verticals, rígides, pesades i lentes no poden donar una resposta adequada als reptes de l'actual societat-xarxa basada en la interacció, la levitat, la velocitat i la connectivitat. 

El nou client és altament social (tant online com offline), està acostumat a la connexió instantània i a opinar i compartir la seva experiència d'usuari a través dels mitjans socials. Els clients han deixat de ser passius i s’han convertit en agents que conversen, opinen, critiquen i lloen les empreses. Tenen els mitjans i volen participar en el disseny de nous productes i serveis i en el redisseny de processos i pràctiques. Els nous clients estan molt capacitats tecnològicament, són globals i canvien de producte, de marca o d'empresa si alguna cosa no els agrada. Disposen de grans quantitats d'informació en els processos de selecció i valoració, es coordinen i actuen en xarxa, i saben que el canvi és una característica inherent als nous temps. Els nous clients són multitasca i accedeixen a la informació de manera mòbil, en qualsevol moment i a qualsevol lloc. El seu comportament dins els processos de compra ha canviat. Valoren la immediatesa, la facilitat i l'eficàcia. No confien tant en la publicitat tradicional com en les recomanacions i en les connexions socials. Si abans s'informaven exhaustivament a Internet abans de comprar (Research Online Purchase Offline-ROPO), avui cada vegada és més habitual la pràctica de mirar a la botiga i després comprar a Internet (Showrooming). Cada dia és més gran el nombre de clients que només ha viscut a l'era digital i que fa servir les lògiques pròpies de la cultura digital. Exigeixen honestedat, transparència i igualtat en les relacions amb les organitzacions.

Les organitzacions que siguin capaces d'entendre aquest nou client, de relacionar-s’hi de manera apropiada i d’establir relacions duradores tenen al davant una gran oportunitat de diferenciació al mercat i d'adquirir avantatge competitiu. Si es digitalitzen, les organitzacions també necessiten ser més socials. Una organització és digital si fomenta la part social, i és social si treballa amb lògiques digitals. I això torna a col·locar les persones en primera línia. Les organitzacions canvien per l'impuls i la determinació de les persones. Només canviarem les organitzacions si fem incidència en les persones, en les seves capacitats, coneixements, habilitats i actituds.

Ser especialista en alguna cosa o acumular molts coneixements d’un àmbit específic pot ser una condició necessària, però ja no és suficient. L'era digital demana, a més, professionals que tinguin gran capacitat d'enteniment, resiliència i adaptació al canvi. Professionals capaços de gestionar la informació, de treballar en xarxa, d’aprendre de manera continua i d’adaptar-se al canvi. Professionals amb autonomia, capacitat de lideratge i una forta orientació al client.

Si l'actuació d'un professional és el resultat de posar en acció formació, informació, relacions i eines, el repte és crear els entorns per desenvolupar les competències que facilitin i permetin que cada treballador autogestioni aquests quatre àmbits. Amb aquesta finalitat, calen directius que siguin capaços d'impulsar i de liderar la transformació digital. Cal, en resum, una nova cultura empresarial basada en un conjunt de noves competències caracteritzades pel paper protagonista de l’entorn digital i que es desenvolupen mitjançant la col·laboració i la construcció de xarxes.

[3] PROCESSOS

Cada vegada es veu més clar que digital no és sinònim de tecnològic i queles noves tecnologies no es limiten només a permetre noves maneres de gestionar problemes antics. Cada dia és més evident que l’entorn digital defineix sobretot una nova manera de relacionar-nos. Com a individus, constantment fem servir dispositius mòbils, xarxes d'interacció i instruments de comunicació per determinar en qui confiem o quins serveis contractem. Al mateix temps, les organitzacions es troben en ple procés de transformació: investiguen què és el que valoren els clients, modifiquen la cadena de valor i l‘orienten al món digital, implanten nous processos i proven nous models de negoci que els permetin mantenir la diferència competitiva que els asseguri la sostenibilitat.

L'entorn és digital, canviant, accelerat, global i connectat. Si, a més, acceptem que les organitzacions i els professionals han de canviar per adaptar-se i ser competitius, la conclusió natural és que els processos que regeixen les activitats d'una organització també han de canviar.

Canvia la manera de fixar els objectius de negoci, la manera de formar els equips, la forma de liderar-los, els fluxos d'informació i distribució del coneixement, les relacions amb els clients, els sistemes d'innovació i desenvolupament de negoci, els processos financers, les operacions, i finalment, canvien l'avaluació i el seguiment d'aquestes accions i processos.

Cada vegada es veu més clar que les organitzacions ja no fan servir només els mitjans socials per comunicar-se millor amb els clients, sinó també per compartir coneixement amb els seus grups d'interès principals i, potser encara més important, per millorar els fluxos interns de transmissió de coneixements. Estudis recents indiquen que més d'un 80% de les empreses ja utilitzen algun tipus de tecnologia social i que el 90% dels directius afirma que té beneficis quantificables i es mostra optimista quant a la millora de la productivitat. Però aquests mateixos estudis indiquen que cada vegada hi ha més directius que consideren que per accelerar aquests canvis és necessari que tota l'organització recolzi i afavoreixi l'adquisició de competències digitals.

Capítol: Organitzacions, persones i processos